Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Ochrana zvířat proti týrání – podněty, projednávání přestupků a správních deliktů

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  ZVI_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ochrana zvířat proti týrání – podněty, projednávání přestupků a správních deliktů.
 4. Základní informace k životní situaci
  Jedná se o vztah mezi člověkem a zvířetem v městském prostředí, který buď je, a nebo není v souladu s platnými právními předpisy viz níže (např. bezdůvodné zraňování nebo usmrcování zvířat, nedostatečná výživa, pravidelné a dlouhodobé neuspokojování základních životních potřeb zvířete apod.).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Každý, kdo má podezření, že dochází k týrání zvířat.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podat oznámení o podezření z týrání zvířete, které se děje na území městské části Brna-střed.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podnět (písemně, telefonicky, e-mailem či osobně) na prošetření, zda dochází k týrání zvířat či oznámení o týrání zvířat lze podat na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, odbor životního prostředí, pracoviště Měnínská 4, Brno, nebo i na Krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj a v akutních případech na dispečink Městské policie Brno a nebo využít tísňového volání 156.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Koordinace řešení, provedení správního nebo přestupkového řízení:
  ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, odbor životního prostředí, pracoviště Měnínská 4, Brno.

  Odborné posouzení:
  Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, inspektorát Brno.

  Okamžitý zásah:
  Městská policie Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Oznámení o týrání zvířat je možné zaslat:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno,
  • odbor životního prostředí, pracoviště Měnínská 4, Brno, nebo i na Krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj, inspektorát Brno, Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno-Řečkovice,
  • elektronicky na adresu podatelna.stred@brno.cz nebo na epodatelna.kvsb@svscr.cz s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.
  • přinést fyzicky na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2,Brno, případně na ÚMČ Brno-střed, Odbor životního prostředí, Měnínská 4, Brno, nebo i na Krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj, inspektorát Brno, Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno-Řečkovice.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádné
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádné
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V akutních případech – zásah okamžitě Městskou policií Brno.
  Správní řízení, pokud nelze bezodkladně, tak do 30 dní od jeho zahájení.
  Přestupkové řízení, správní orgán zahájí řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do 60 dní.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Přestupce a dle situace poškozený.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Oznámení lze podat elektronicky na adresu podatelna.stred@brno.cz nebo i na epodatelna.kvsb@svscr.cz s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
  • zákon č. 250/2016Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Odvoláním prostřednictvím ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, odboru životního prostředí, pracoviště Měnínská 4, Brno, 601 92 u Magistrátu města Brna, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  • zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání – fyzické i právnické osoby – pokuty do 500.000 Kč a spolu s ní zákaz činnosti, propadnutí zvířete a zákaz chovu na dobu až 5 let.
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, odbor životního prostředí, tel.: +420 542 526 158.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor životního prostředí ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Pavel Bylinský, referent odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  5. 2. 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  5. 2. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------