Kam s odpadem, který nelze odložit do běžných popelnic u domů

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  ODP_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Kam s odpadem, který nelze odložit do běžných popelnic u domů
 4. Základní informace k životní situaci
  Občan se potřebuje zbavit objemného (nevejde se do popelnice), nebezpečného odpadu z domácnosti či vytříděných složek (papír, sklo, plasty, textil).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občan
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Občan může odvézt objemný odpad (např. koberce, textil, nábytek, zeleň ze zahrad, dřevo, atd.) do sběrných středisek odpadů. Nebezpečný odpad (např. barvy, baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, atd.) může občan uložit ve sběrných střediscích odpadů. Sběrná střediska odpadů nabízí rovněž možnost zdarma odevzdat kompletní elektrozařízení (lednice, mrazáky, sporáky, televizory, videa, monitory, počítače, vysavače, zářivky a výbojky a ostatní elektrozařízení). Vytříděné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plasty) lze odložit do volně rozmístěných kontejnerů na příslušnou komoditu (https://www.sako.cz/sberna-strediska-a-kontejnery/cz/) nebo do sběrných středisek odpadů. Seznam SSO je na stránkách www.sako.cz/sso/seznam.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Občan si může vybrat k uložení odpadu jakékoliv sběrné středisko odpadů nebo volně rozmístěný kontejner na příslušnou komoditu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, odbor životního prostředí nebo Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, odbor životního prostředí, Měnínská 4, 601 69 Brno, kancelář č. 204, RNDr. Milena Studenková, tel.: +420 542 526 171, +420 542 526 152. Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00–17:00 hodin.
  Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie, Kounicova 67, 601 67 Brno, 5. podlaží, dveře č. 519 referent oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie: Ing. Květoslava Houzarová: houzarova.kvetoslava@brno.cz, tel.: +420 542 174 574. Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00–17.00 hodin, pátek 8.00–12.00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádné
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádné
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Platí se pouze za uložení sutě a pneumatik na sběrném středisku.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Žádné
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Žádné
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádné
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Dotazy lze podávat podáním s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze je učinit na elektronické adrese podatelna.stred@brno.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • vyhláška Statutárního města Brna č. 4/2016
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Nejsou
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Lze postihnout dle zákona o přestupcích, ev. dle zákona o obcích a dle zákona o odpadech.
 21. Nejčastější dotazy
  Občan platí v SSO pouze za stavební suť (1,20 Kč/1kg) a pneumatiky (30 Kč/1ks, ev. 55 Kč/1ks).
  Občan může odpad odvézt do kteréhokoliv sběrného střediska odpadů v Brně.
  Občan provede u odpadu odevzdávaného do sběrných středisek odpadů objemovou úpravu (např. rozložení skříně na desky) a roztřídění odpadů dle pokynů pracovníka obsluhy.
  Není povoleno ukládat odpady u volně rozmístěných kontejnerů nebo odpadkových košů na zem vedle nich.
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Na bezplatné telefonické lince spalovny SAKO BRNO, a. s., tel.: 800 139 139.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor životního prostředí ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  ÚMČ Brno-střed, odbor životního prostředí, Měnínská 4, 601 67 Brno,
  RNDr. Milena Studenková, tel.: +420 542 526 171, +420 542 526 152.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  5. 1. 2021
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 2. 2021
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------