Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Zápis občana jiného členského státu Evropské unie do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  VOL_02
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Zápis občana jiného členského státu Evropské unie do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
 4. Základní informace k životní situaci
  Občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky a není veden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
  Občan jiného členského státu Evropské unie, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o zápis do seznamu voličů nebo přenesení údajů podává občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žadatel podává žádost písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, že se domáhá zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, nebo přenesení údajů z dodatku seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Ke své žádosti přiloží čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky; to neplatí v případě, pokud požádal o zápis do seznamu voličů již při minulých volbách do Evropského parlamentu na území České republiky a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručit žádost, nebo osobně žádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Odbor informatiky, Dominikánská 2, 601 69 Brno
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Osobně na ÚMČ Brno-střed, Odbor informatika, Dominikánská 2, Brno. Písemnou žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, s přiloženou kopií dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel a čestným prohlášením žadatele:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
  • elektronicky na adresu podatelna.stred@brno.cz, nebo prostřednictvím datové schránky: ID qykbwe7,
  • doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  ----------
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formu ani náležitosti žádosti zákon neupravuje.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je 40 dnů přede dnem voleb.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu lze podat na elektronickou adresu podatelna.stred@brno.cz, nebo prostřednictvím datové schránky: ID qykbwe7.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 18. Jaké jsou související předpisy
  • vyhláška č. 409/2003 Sb., provedení zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
  • sdělení č. 44/2004 Sb.m.s., Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii
  • zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
  • vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb.
  • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, odbor informatiky tel.: +420 542 526 354.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Zápis do dodatku seznamu voličů
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor informatiky, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Ingrid Prokopová, Odbor informatiky, ÚMČ Brno–střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 354.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  3. 9. 2014
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  3. 9. 2014
 29. Datum konce platnosti popisu
  bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------