Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Zápis do dodatku seznamu voličů

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  VOL_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Zápis do dodatku seznamu voličů
 4. Základní informace k životní situaci
  Občan jiného státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu na území městské části Brno-střed, má právo volit ve volbách do zastupitelstva města Brna a do zastupitelstva městské části Brno-střed, pokud se nechá zapsat do dodatku seznamu voličů. Do dodatku zapíše ÚMČ Brno-střed voliče pouze na základě jeho žádosti. Zápis do dodatku seznamu voličů opravňuje voliče rovněž hlasovat v místním referendu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o zápis do dodatku podává žadatel.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žadatel podává žádost písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, že se domáhá zápisu do dodatku. Musí uvést minimálně: jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručit žádost, nebo osobně žádat o zápis do dodatku seznamu voličů.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Odbor informatiky, Dominikánská 2, 601 69 Brno
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Osobně na ÚMČ Brno-střed, Odbor informatika, Dominikánská 2, Brno.
  Písemnou žádost o zapsání do dodatku seznamu voličů je možné zaslat:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 60169 Brno,
  • elektronicky na adresu podatelna.stred@brno.cz, nebo prostřednictvím datové schránky: ID qykbwe7,
  • doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Formu ani náležitosti žádosti o zápis do dodatku zákon o volbách do zastupitelstev obcí neupravuje.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  ----------
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  ----------
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost o zapsání do dodatku seznamu voličů lze podat na elektronickou adresu podatelna.stred@brno.cz, nebo prostřednictvím datové schránky: ID qykbwe7.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 18. Jaké jsou související předpisy
  • vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb.
  • sdělení č. 44/2004 Sb.m.s., Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii
  • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
  • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu 
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, odbor informatiky tel.: +420 542 526 354.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor informatiky, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Ingrid Prokopová, Odbor informatiky, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 354.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  3. 9. 2014
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  3. 9. 2014
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------