Vítání dětí

 1. Název úkonu
  Vítání dětí
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě zájmu o účast na akci „Vítání dětí“.
 3. Charakteristika úkonu
  Podání žádosti „Zájem o akci vítání dětí“ slouží k evidenci a následnému pozvání na akci „Vítání dětí“, kterou Úřad městské části Brno-střed pořádá pro děti s trvalým pobytem v městské části Brno-střed.
 4. Výsledek úkonu
  Pozvání na akci „Vítání dětí“ v daném termínu. Pozvánka je rodičům zaslána cca 3 týdny předem na adresu uvedenou v tiskopise „Zájem o akci vítání dětí“. Akce probíhá v sále společenského centra Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno. 
 5. Kdy věc řešit
  Po narození dítěte v případě zájmu o pozvání na akci „Vítání dětí“, např. na odboru matrika Úřadu městské části Brno-střed při vystavení rodného listu dítěte obdrží rodiče tiskopis „Zájem o akci vítání dětí“. Dále na odboru sociálním a zdravotním, a to osobně nebo telefonicky na čísle +420 542 526 211 či zasláním tiskopisu „Zájem o akci vítání dětí“ e-mailem na adresu: podatelna.stred@brno.cz.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky
  Projevený zájem se podává na předepsaném tiskopise „Zájem o akci vítání dětí“. Tiskopis „Zájem o akci vítání dětí“ je ke stažení na internetových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. Elektronická žádost musí být podána prostřednictvím e-mailové adresy: podatelna.stred@brno.cz, nebo datovou schránkou, ID datové schránky: qykbwe7.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného jinak než elektronicky
  Projevený zájem na předepsaném tiskopise „Zájem o akci vítání dětí“, který je ke stažení na internetových stránkách Úřadu městské části Brno-střed, k osobnímu vyzvednutí na Úřadu městské části Brno-střed, Matriční úřad, Nádražní 4, 602 00 Brno a na Úřadu městské části Brno-střed, odboru sociálním a zdravotním, Malinovského nám. 4, 602 00 Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Horáková.
 8. Kde a jakým způsobem lze iniciovat úkon elektronicky
  E-mailem podatelna.stred@brno.cz nebo datovou schránkou, ID datové schránky: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobně na Úřadu městské části Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám 4., Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Horáková, tel.: +420 542 526 211. Prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno, Měnínská 4, 601 92 Brno nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  Za jak dlouho po sdělení zájmu budeme k obřadu vítání občánků pozváni?
  Akce vítání dětí je pořádána dle počtu evidovaných dětí, zpravidla jednou za dva měsíce, s výjimkou letních měsíců. Po projevení zájmu je dítě zapsáno do pořadí, které určuje termín zaslání pozvánky. Termín se pohybuje v rozmezí 1–4 měsíců.
  Termín zaslaný na pozvánce nám nevyhovuje, je možné jej změnit?
  Rodiče dítěte jsou zváni k účasti písemně 14 dní před termínem vítání. Pokud jim termín z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné jej po dohodě přesunout, a to osobně, písemně, nebo telefonicky na Úřadu městské části Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, 602 00 Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Horáková, tel.: +420 542 526 211, e-mail: podatelna.stred@brno.cz.
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná.
 17. Oblast
  Sociální
 18. Klíčová slova
  Vítání dětí
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  21. 4. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo agendovém informačním systému.
  A 343/CR 126060

Důležité odkazy