Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Vítání dětí

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  OZJ_03
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vítání dětí
 4. Základní informace k životní situaci
  Vítání je pořádáno pro děti s trvalým bydlištěm v městské části (dále jen „MČ“) Brno-střed a probíhá v sále společenského centra MČ Brno-střed, Dominikánská ul. 2, Brno, zpravidla jedenkrát do měsíce. 
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Zákonní zástupci dítěte
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Na obřad vítání dětí je dítě a jeho rodina pozvána na základě předem vysloveného zájmu o akci.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Je zapotřebí vyslovit zájem o akci písemně, a to na Odboru matrika ÚMČ Brno-střed (např. při vystavení rodného listu dítěte) nebo na Odboru sociálním a zdravotním, osobně pak na Odboru sociálním a zdravotním, telefonicky na čísle +420 542 526 211 či e-mailem podatelna.stred@brno.cz.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Náležitosti týkající se samotného obřadu vítání dětí zajišťuje Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, 602 00 Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Makaryszynová, tel.: +420 542 526 211.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, 602 00 Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Makaryszynová. Úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, nebo po předchozí domluvě na telefonním čísle +420 542 526 211 i v neúřední dny.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Průkaz totožnosti
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář nazvaný „Zájem o akci vítání dětí“ je ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-střed, dále v nepravidelných intervalech je zveřejňován ve Zpravodaji městské části Brno-střed. K osobnímu vyzvednutí je na ÚMČ Brno-střed, Odbor matrika, Dominikánská ul. 2, Brno, dále pak na ÚMČ Brno-střed, Odboru sociálním a zdravotním, Malinovského nám. 4, 602 00 Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Makaryszynová.
  Projevení zájmu o akci Vítání dětí a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  ----------
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  e-mail: podatelna.stred@brno.cz
  ID datové schránky: qykbwe7
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  ----------
 18. Jaké jsou související předpisy
  Ust. § 36a) zákona č. 106/2016 Sb., o obcích
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  Za jak dlouho po sdělení zájmu budeme k obřadu vítání občánků pozváni?
  Akce vítání dětí je pořádána zpravidla jednou do měsíce, s výjimkou letních měsíců. Po projevení zájmu je dítě zapsáno do pořadí, které určuje termín zaslání pozvánky. Termín se pohybuje v rozmezí 1–4 měsíců.

  Termín zaslaný na pozvánce nám nevyhovuje, je možné jej změnit?
  Rodiče dítěte jsou zváni k účasti písemně 14 dní před termínem vítání. Pokud jim termín z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné jej po dohodě přesunout, a to osobně, písemně, nebo telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Makaryszynová, tel.: +420 542 526 211, e-mail: podatelna.stred@brno.cz.

  Jsou na obřadu zajišťovány fotografické služby a služby kameramana?
  Výše uvedené služby nejsou na obřadu zajišťovány. Je však možné použít vlastní techniku, nebo si přizvat vlastního fotografa či kameramana.
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Osobní návštěvou na ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Makaryszynová, nebo telefonicky na čísle +420 542 526 211
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, vedoucí odboru Mgr. Eva Maláčová
 26. Kontaktní osoba
  ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, 602 00 Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Makaryszynová, tel: +420 542 526 211, e-mail: podatelna.stred@brno.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 7. 2016
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  17. 8. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Od 1. 7. 2016 není již třeba vyžadovat předchozí souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.