Sociální pohřby a jejich zajištění

 1. Název úkonu
  Sociální pohřby a jejich zajištění
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě úmrtí blízké osoby, které ze závažných osobních nebo sociálních důvodů nemůžete zajistit pohřeb.
 3. Charakteristika úkonu
  Slouží k zajištění pohřbu osoby, které žádná fyzická nebo právnická osoba nezajistila pohřbení ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí.  Pohřeb zajišťuje Úřad městské části (dále jen ÚMČ), na jejímž území k úmrtí došlo.
 4. Výsledek úkonu
  Zajištění pohřbu na náklady ÚMČ dle zákona č. 256/2001 Sb., a vyhlášky č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení.
 5. Kdy věc řešit
  Po oznámení úmrtí blízké osoby, které ze závažných osobních nebo sociálních důvodů nemůžete zajistit pohřeb. Fyzická osoba o samotné zajištění sociálního pohřbu ÚMČ žádat nemůže, může jí pouze sdělit informaci o tom, že není schopna z výše uvedených důvodů pohřeb zajistit. Následuje zpravidla součinnost ÚMČ se zdravotnickým zařízením. Pohřbení zajišťuje ÚMČ, na jejímž území k úmrtí došlo. Po obdržení podkladů zdravotnického zařízení zajistí ÚMČ ve spolupráci s pohřební službou úkony nutné k zařízení pohřbu, tzn. svoz těla, objednávku samotného pohřbu, včetně uložení urny na veřejném pohřebišti. Snahou ÚMČ je rovněž poskytnout poradenství příbuzným a informace, které se týkají dědického řízení a vysvětlit povinnosti dědiců vůči ÚMČ, jako vypraviteli pohřbu.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky
  K žádosti o sociální pohřeb, kterou předkládá zdravotnické zařízení je nutné doložit list o prohlídce zemřelého, doklad o oznámení úmrtí pozůstalým, případně zprávu policie o dohledání příbuzných.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného jinak než elektronicky
  K žádosti o sociální pohřeb, kterou předkládá zdravotnické zařízení je nutné doložit list o prohlídce zemřelého, doklad o oznámení úmrtí pozůstalým, případně zprávu policie o dohledání příbuzných.
  Při oznámení úmrtí fyzickou osobou je nutné doložit platný občanský průkaz.
 8. Kde a jakým způsobem lze iniciovat úkon elektronicky
  E-mailem: podatelna.stred@brno.cz nebo datovou schránkou, ID datové schránky: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Na Odboru sociálním a zdravotním, Malinovského nám. 4, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Horáková, tel: +420 542 526 211, a to osobním, případně telefonickým oznámením o úmrtí blízké osoby. Dále následuje součinnost ÚMČ se zdravotnickým zařízením.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ---------
 13. Opravné prostředky
  ---------
 14. Časté dotazy
  Jaké jsou podmínky sociálního pohřbu?
  Pohřeb je vypraven osobě, která zemřela na území městské části Brno-střed.
  Je možné se sociálního pohřbu zúčastnit?
  Není možná účast. Probíhá jako pohřeb bez obřadu.
 15. Sankce
  ---------
 16. Působnost
  Přenesená.
 17. Oblast
  Sociální a zdravotní.
 18. Klíčová slova
  Sociální pohřeb.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  21. 4. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo agendovém informačním systému
  A 32/CR 52157

Důležité odkazy