Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Pečovatelská služba

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  ----------
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Pečovatelská služba
 4. Základní informace k životní situaci
  Pečovatelská služba je poskytována terénní či ambulantní formou všem potřebným osobám, které mají sníženou soběstačnost či mobilitu z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení, dále rodinám s dětmi apod., kdy tento stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tato pomoc se poskytuje potřebným občanům v městských částech Brno-střed, Brno-Bohunice, Brno-Kohoutovice, Brno-Starý Lískovec, Brno-Nový Lískovec a v městské části Brno-Bosonohy. Péče je občanům poskytována v jejich domácnostech a nebo v zařízeních pečovatelské služby. 
  Služby poskytované pečovatelskou službou: ranní toaleta, běžné úkony osobní hygieny, koupel, podání, příprava a popř. ohřátí stravy,  nákup a donáška nákupů, různé pochůzky, doprovod nebo odvoz autem pečovatelské služby k lékaři nebo na úřady, praní a žehlení prádla a práce spojené s udržováním domácnosti. Dále dovážka obědů autem pečovatelské služby do domácnosti klientů. Rozvoz obědů je realizován v pracovních dnech i o sobotách.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat podat žádost apod.
  Občan bydlící v příslušné městské částí města Brna, jeho rodinný příslušník, osoba žijící s potřebným občanem ve společné domácnosti, zákonný zástupce, zmocněnec.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Bydliště ve spádové oblasti pečovatelské služby Brno-střed a nepříznivá životní situace zájemce.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Telefonicky kontaktovat sociální pracovnice pečovatelské služby: +420 778 443 557, +420 771 121 145, +420 771 121 146 nebo +420 771 121 238. Společně dohodnout termín sociálního šetření v domácnosti zájemce a další postup.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Pečovatelská služba spadá od ledna 2021 pod Centrum sociálních služeb, příspěvkovou organizaci, Sejkorova 6, 636 00 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný občanský průkaz zájemce, popřípadě potvrzení nebo soudní rozhodnutí o nároku zájemce na bezplatnou péči dle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního odboje za osvobození, případně další.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Podrobné informace získáte u vedoucí pečovatelské služby Ing. Bc. Kateřiny Houzarové, tel.: +420 777 465 484, e-mail: houzarova@cssbrno.cz.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Podrobné informace získáte u vedoucí pečovatelské služby Ing. Bc. Kateřiny Houzarové, tel.: +420 777 465 484, e-mail: houzarova@cssbrno.cz.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Žádost o zavedení  pečovatelské služby je vyřízena dle aktuálního stavu zájemce. Zájemce či osoba mu blízká telefonicky kontaktuje sociální pracovnici pečovatelské služby a domluví si termín sociálního šetření, které lze provést pouze v domácnosti zájemce. Lhůty pro vyřízení zavedení pečovatelské služby nejsou stanoveny. Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby mezi uživatelem a poskytovatelem pečovatelské služby. Pečovatelskou službu je možno poskytovat od smluveného data, které je stanoveno dohodou mezi zájemcem a poskytovatelem pečovatelské služby.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Dalšími dotčenými účastníky řízení jsou zákonní zástupci žadatele.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Po zájemci o pečovatelskou službu nejsou požadovány žádné další činnosti. Výjimku tvoří zavedení služby dovážky obědů, kdy je požadováno, aby si zájemce zakoupil dvě sady jídlonosičů a v případě potřeby zapůjčil klíč od vchodu do domu. V případě zavedení terénní pečovatelské služby je požadováno, aby uživatel umožnil pracovnici v sociálních službách vstup do domácnosti. Je-li uživatel majitelem domácího zvířete, je nutné, aby zajistil bezpečnost pracovnice v době výkonu poskytování sjednané péče.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  e-mail: houzarova@cssbrno.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v platném znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpis
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny. Vztah mezi uživatelem a poskytovatelem pečovatelské služby je smluvní.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  V případě nedodržení povinností ze strany uživatele pečovatelské služby nebo ze strany poskytovatele pečovatelské služby jsou jednotlivé sankce za toto nedodržení či porušení povinností zakotveny přímo ve smlouvě mezi smluvními stranami. Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby lze vypovědět ze strany poskytovatele na základě výpovědních důvodů uvedených ve smlouvě.
  Uživatel může vypovědět smlouvu kdykoliv i bez uvedení důvodů v písemné formě.
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  www.mpsv.cz
  www.socialnipece.brno.cz

  www.css.brno.cz/ps-stred
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Sejkorova 6, 636 00 Brno
 26. Kontaktní osoba
  Vedoucí pečovatelské služby Ing. Bc. Kateřina Houzarová, tel.: +420 777 465 484, e-mail: houzarova@cssbrno.cz.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  7. 1. 2021
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  7. 1. 2021
 29. Datum konce platnosti popisu
  bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace