Jubilejní narozeniny seniorů

 1. Název úkonu
  Jubilejní narozeniny seniorů
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě zájmu o pozvání na akci „Jubilejní narozeniny seniorů“.
 3. Charakteristika úkonu
  Oslavy jubilejních narozenin jsou pořádány pro seniory s trvalým pobytem v městské části Brno-střed, kteří v daném roce dovrší životního jubilea 80, 85, 90 let a dále každý další rok. Probíhají formou společenského setkání jubilantů za účasti představitelů radnice městské části Brno-střed v prostorách úřadu, ve výjimečných případech osobní návštěvou jubilanta.
  Jubilanty, které již evidujeme obesíláme pozvánkou. Účast na akci je zapotřebí potvrdit písemně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo osobně.
  • Jubilant sám může projevit iniciativu, a to vyplněním tiskopisu „Projevení zájmu o akci jubilejní narozeniny seniorů“, který je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Úřadu městské části Brno-střed, v nepravidelných intervalech je zveřejňován ve Zpravodaji městské části Brno-střed a je k vyzvednutí na odboru sociálním a zdravotním, Malinovského nám. 4, 602 00 Brno, dále ve vstupních prostorách Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
    
  • Jubilantům, kteří oslavili 100. narozeniny gratulujeme individuálně dle přání v prostorách radnice nebo v místě bydliště. Se souhlasem jubilanta může být přizván fotograf a gratulaci je možno zveřejnit ve Zpravodaji městské části Brno-střed. Termín gratulace je vždy dohodnut předem s rodinou oslavenců tak, aby vyhovoval všem.
 4. Výsledek úkonu
  Pozvání na akci „Jubilejní narozeniny seniorů“.
 5. Kdy věc řešit
  Gratulujeme seniorům po dovršení věku 80, 85, 90 let a následně každý další rok. Tiskopis „Projevení zájmu o akci jubilejní narozeniny seniorů“ je možné vyplnit a doručit předem bez ohledu na datum narození a bude sloužit jako podklad pro zaslání pozvánky při příležitosti dalšího životního jubilea.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky:
  Vyplněný tiskopis „Projevení zájmu o akci jubilejní narozeniny seniorů“, který je ke stažení na internetových stránkách Úřadu městské části Brno střed. Elektronická žádost musí být podána prostřednictvím e-malové adresy: podatelna.stred@brno.cz nebo datovou schránkou, ID datové schránky: qykbwe7.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného jinak než elektronicky
  Vyplněný tiskopis „Projevení zájmu o akci jubilejní narozeniny seniorů“, který je ke stažení na internetových stránkách Úřadu městské časti Brno-střed. Osobně lze vyzvednout na Úřadě městské části Brno-střed, odboru sociálním a zdravotním, Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Horáková a také ve vstupních prostorách Úřádu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 8. Kde a jakým způsobem lze iniciovat úkon elektronicky
  E-mailem: podatelna.stred@brno.cz nebo datovou schránkou, ID datové schránky: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobně na Úřadu městské části Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, 602 00 Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Horáková, tel.: +420 542 526 211.
  Prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno, Měnínská 4, 601 92 Brno nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  Pokud se senior nemůže dostavit např. ze zdravotních důvodů na akci „Jubilejní narozeniny seniorů“ bude mu přáno jiným způsobem?
  Ano, po dohodě bude navštíven pracovnicí odboru sociálního a zdravotního v místě bydliště, v pobytovém zařízení, u příbuzných apod.
  Pokud mi nevyhovuje termín akce „Jubilejní narozeniny seniorů“, je možné požádat o náhradní?
  Náhradní termíny nejsou. Akce se koná zpravidla čtvrtletně pro jubilanty všech věkových skupin, kteří jsou narozeni v příslušných měsících.
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná.
 17. Oblast
  Sociální.
 18. Klíčová slova
  Jubilejní narozeniny seniorů.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  21. 4. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo agendovém informačním systému
  A 343/CR 12060

Důležité odkazy