Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Jubilejní narozeniny seniorů

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  OZJ_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Jubilejní narozeniny seniorů
 4. Základní informace k životní situaci
  Oslavy jubilejních narozenin jsou pořádány pro seniory s trvalým pobytem v městské části Brno-střed (dále jen MČ) a probíhají formou společenského setkání jubilantů za účasti představitelů radnice MČ Brno-střed v prostorách úřadu, ve výjimečných případech osobní návštěvou jubilanta.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Samotní jubilanti, příbuzní, přátelé.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Blahopřání je poskytováno seniorům s trvalým pobytem v MČ Brno-střed, kteří dovrší 80, 85, 90 let a dále již každoročně své významné životní jubileum.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  a) Jubilanti jsou vyhledáváni v příslušných registrech a obesláni pozvánkou. Účast na akci je zapotřebí potvrdit písemně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo osobně.
  b) Jubilant sám může projevit iniciativu a to vyplněním tiskopisu „Projevení zájmu o akci jubilejní narozeniny seniorů“, který je k dispozici ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-střed, v nepravidelných intervalech je zveřejňován ve Zpravodaji městské části Brno-střed a je k vyzvednutí na Odboru sociálním a zdravotním, Malinovského nám. 4, 602 00 Brno, dále ve vstupních prostorách MČ Brno-střed, Dominikánská 2.
  Tiskopis „Projevení zájmu o akci jubilejní narozeniny seniorů“ je možné vyplnit a doručit předem bez ohledu na datum narození a bude sloužit jako podklad pro zaslání pozvánky při příležitosti dalšího životního jubilea.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Náležitosti týkající se jubilejních narozenin seniorů zajišťuje Odbor sociální a zdravotní, Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno. Projevit zájem je možné i osobně na ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Makaryszynová nebo na podatelnu UMČ Brno-střed, případně e-mailem na adresu podatelna.stred@brno.cz.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského náměstí, Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Makaryszynová. Úřední dny: pondělí a středa 8:00–17:00 hodin. V neúřední dny po dohodě na telefonním čísle +420 542 526 211.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Průkaz totožnosti
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář nazvaný „Projevení zájmu o akci jubilejní narozeniny seniorů“ je ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-střed, v nepravidelných intervalech je zveřejňován ve Zpravodaji městské části Brno-střed. K osobnímu vyzvednutí je na ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Makaryszynová a ve vstupních prostorách MČ Brno-střed Dominikánská 2.
  Projevení zájmu o akci Jubilejní narozeniny seniorů a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  ----------
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  V případě požadavku zveřejnění gratulace s fotografií jubilanta ve Zpravodaji městské části Brno-střed je třeba vyplnit souhlas dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  e-mail: podatelna.stred@brno.cz
  ID datové schránky: qykbwe7
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  ----------
 18. Jaké jsou související předpisy
  Ust. § 36a) zákona č. 106/2016 Sb., o obcích
  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  Pokud se senior nemůže dostavit např. ze zdravotních důvodů na akci „Jubilejní narozeniny seniorů“ bude mu přáno jiným způsobem?
  Ano, po dohodě bude navštíven pracovnicí Odboru sociálního a zdravotního v místě bydliště, v pobytovém zařízení, u příbuzných apod.

  Pokud mi nevyhovuje termín akce „Jubilejní narozeniny seniorů“, je možné požádat o náhradní?
  Náhradní termíny nejsou. Akce se koná jedenkrát měsíčně pro jubilanty narozené v příslušném měsíci.
 22. Další informace
  Oslavy jubilejních narozenin probíhají každý měsíc v prostorách ÚMČ Brno-střed. V příslušném měsíci jsou zváni jubilanti všech určených věkových skupin.
  Jubilantům, kteří oslavili 100. narozeniny gratulujeme individuálně dle přání v prostorách radnice nebo v místě bydliště. Se souhlasem jubilanta může být přizván fotograf a gratulaci je možno zveřejnit ve Zpravodaji městské části Brno-střed. Termín gratulace je vždy dohodnut předem s rodinou oslavenců tak, aby vyhovoval všem.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Nejlépe osobní návštěvou na ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Makaryszynová, nebo na telefonním čísle: +420 542 526 211.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, vedoucí odboru Mgr. Eva Maláčová
 26. Kontaktní osoba
  ÚMČ Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Makaryszynová, tel.: +420 542 526 211, email: podatelna.stred@brno.cz.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  24. 8. 2016
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  17. 8. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Od 1. 7. 2016 není již třeba při gratulacích seniorům vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas je zapotřebí pouze v případě požadavku zveřejnění gratulace a fotografie ve Zpravodaji městské části Brno-střed, webových stránkách MČ Brno-střed.