Sociální oblast

Na této stránce naleznete potřebné informace související se sociálním odborem městské části. Můžete si zde požádat o poskytnutí pečovatelské služby, projevit zájem o jubilejní narozeniny nebo požádat o pomoc při řešení obtížných situací.

Důležité odkazy