Organizace školního roku

 1. Název úkonu
  Organizace školního roku
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě zájmu o informace o organizaci školního roku.
 3. Charakteristika úkonu
  Organizace školního roku je upravena vyhláškou č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, kde lze nalézt základní informace, které se vztahují ke školnímu roku, druhům, délce a termínům jednotlivých školních prázdnin v základních školách, období školního vyučování a vyhlašování ředitelského volna.
 4. Výsledek úkonu
  Poskytnutí informací týkajících se organizace školního roku na jednotlivých základních školách.
 5. Kdy věc řešit
  V případě zájmu o informace ohledně organizace školního roku.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  ----------
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  ----------
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  O informace můžete požádat e-mailem:
  • Úřad městské části Brno-střed, odbor školství, sportu, kultury a mládeže, referentka odboru Ing. Dominika Košková, e-mail: dominika.koskova@brno-stred.cz.
  • Magistrát města Brna, odbor školství a mládeže, pedagogický pracovník pro ZŠ Mgr. Irena Hudcová, e-mail: hudcova.irena.osmt@brno.cz.
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, podatelna: posta@kr-jihomoravsky.cz.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  O informace můžete požádat osobně nebo telefonicky:
  • Úřad městské části Brno-střed, odbor školství, sportu, kultury a mládeže, Starobrněnská 289/7, 602 00 Brno, referentka odboru Ing. Dominika Košková, tel.: +420 778 752 406.
  • Magistrát města Brna, odbor školství a mládeže, Dominikánské nám. 3, Brno, dveře č. 104, pedagogický pracovník pro ZŠ Mgr. Irena Hudcová, tel.: +420 542 172 181.
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  Kdy začínají a končí pololetí ve školním roce 2024/2025?
  • Zahájení: pondělí 2. září 2024
  • Konec 1. pololetí: pátek 31. ledna 2025
  • Konec 2. pololetí: pátek 27. června 2025
  • Zahájení dalšího školního roku: pondělí 1. září 2025
  Kdy budou prázdniny ve školním roce 2024/2025?
  • Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu:
   úterý 29. a středa 30. října 2024, pondělí 28. října 2024
  • Vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2024–pátek 3. ledna 2025, vyučování začíná
   v pondělí 6. ledna 2025
  • Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2025
  • Jarní prázdniny: pondělí 10. února–neděle 16. února 2025
  • Velikonoční prázdniny, Velký pátek a Velikonoční pondělí:
   čtvrtek 17. a pátek 18. dubna, pondělí 21. dubna 2025
  • Hlavní prázdniny: sobota 28. června–neděle 31. srpna 2025
  Další informace k jednotlivým základních školám naleznete také:
  • na webových stránkách jednotlivých základních škol,
  • na webových stránkách www.brno-stred.cz (odbor školství, sportu, mládeže a kultury Úřadu městské části Brno-střed),
  • na webových stránkách www.brno.cz (odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna),
  • webových stránkách www.jmskoly.cz (odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje),
  • na webových stránkách www.msmt.cz (soubor pedagogicko-organizačních informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná.
 17. Oblast
  Školství.
 18. Klíčová slova
  Organizace školního roku, prázdniny, podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny, hlavní prázdniny.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  5. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru ani agendovém informačním systému.

Důležité odkazy