Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Dokončení základního vzdělání

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  SMT_03
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Dokončení základního vzdělání
 4. Základní informace k životní situaci
  Návod jak postupovat, aby si občan mohl dokončit základní vzdělání.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Zákonný zástupce zájemce, zájemce, pokud je způsobilý k právním úkonům (starší 18 let věku).
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Ukončení školní docházky v jiném než 9. ročníku ZŠ, úspěšné ukončení bývalé ZvŠ, podmínkou je ukončený 7. nebo 8. ročník ZŠ nebo 9. ročník bývalé ZvŠ.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podat vyplněnou přihlášku nebo osobně vypsat žádost přímo na ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace, ředitelka školy Mgr. Ludmila Altmanová, tel.: +420 545 212 165.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz, poslední školní vysvědčení.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Přihláška na střední školu nebo učiliště, lze ji získat na kterékoliv ZŠ nebo koupit v prodejně tiskopisů SEVT, Česká 14, Brno.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní a jiné poplatky se nehradí.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Termín odevzdáni přihlášky: do 30. 6. příslušného roku.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  ----------
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  Prováděcí předpisy k zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  Zda a kde je možno dokončit si základní vzdělání?
  Ano, na Základní škole a mateřské škole Brno, nám. 28. října 22, příspěvkové organizaci.
 22. Další informace
  Informace na webových stránkách školy http://osmec.cz/skola/kurz-pro-ziskani-zakladniho-vzdelani/.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • ÚMČ Brno-střed, Odbor školství, sportu, kultury a mládeže, Starobrněnská 7, 602 00, Brno, referent odboru Ing. Dominika Košková, tel.: +420 778 752 406, e-mail: podatelna.stred@brno.cz
  • Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, Brno, dveře č. 104, Mgr. Irena Hudcová, tel.: +420 542 172 181
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ Brno-střed, Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Dominika Košková
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 9. 2014
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  20. 3. 2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------