Dokončení základního vzdělání

 1. Název úkonu
  Dokončení základního vzdělání
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Při dokončení základního vzdělání, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Charakteristika úkonu
  Návod jak postupovat, aby si občan mohl dokončit základní vzdělání.
 4. Výsledek úkonu
  Přijetí k docházce k dokončení základního vzdělání.
 5. Kdy věc řešit
  V případě ukončení školní docházky v jiném než 9. ročníku ZŠ nebo v případě úspěšného ukončení bývalé ZvŠ. Podmínkou pro přijetí je ukončený 7. nebo 8. ročník ZŠ nebo 9. ročník bývalé ZvŠ.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Přihlášku lze poslat naskenovanou na e-mail: info@osmec.cz.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Občanský průkaz, poslední školní vysvědčení a přihlášku. Přihláška na střední školu nebo učiliště, lze ji získat na ZŠ nebo koupit v prodejně tiskopisů.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Přihlášku lze poslat naskenovanou na e-mail: info@osmec.cz.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Podat vyplněnou přihlášku nebo osobně vypsat žádost přímo na ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace, ředitelka školy Mgr. Ludmila Altmanová, tel.: +420 545 212 165.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  Zda a kde je možno dokončit si základní vzdělání?
  Ano, na Základní škole a mateřské škole Brno, nám. 28. října 22, příspěvkové organizaci.
  Další informace získáte:
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná
 17. Oblast
  Školství
 18. Klíčová slova
  Přihláška, základní škola, dokončení základního vzdělání.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  5. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru ani agendovém informačním systému.

Důležité odkazy