Poplatky

Na této stránce naleznete potřebné informace týkající se poplatků, které spadají do kompetence městské části Brno-střed.

Důležité odkazy