Příjem elektronicky doručených podání

 1. Identifikační číslo
  -----
 2. Kód
  ADM_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Příjem elektronicky doručených podání
 4. Základní informace k životní situaci
  ÚMČ Brno-střed umožňuje občanům učinit podání v elektronické podobě přes tzv. elektronickou podatelnu. Elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. ÚMČ Brno-střed zřídil elektronickou podatelnu s adresou podatelna.stred@brno.cz.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Všichni občané a organizace
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Technické parametry přijímaných datových zpráv – elektronické podání může být učiněno pouze ve formátu:
  • formát DOC a DOCX (Microsoft Word),
  • formát XLS a XLSX (Microsoft Excel),
  • formát PPT (Microsoft Power Point),
  • formát PDF (Acrobat Reader),
  • formát RTF (textového standardu RTF-DCA),
  • formát TXT (prostý text CP 852, 1250),
  • formáty FO a ZFO (602XML Form),
  • formát HTM, HTML, XML, MHT,
  • obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech GIF, JPG, JPEG, PNG nebo TIF,
  • výše uvedené zabalené v ZIP.


  Akceptovatelný technický nosič:

  • USB flashdisk,
  • CD / DVD (dle ISO9660),
  • paměťová karta (SD/MMC).

  Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
  Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání. Maximální souhrnná velikost jednoho elektronického podání (včetně všech připojených příloh) je 10 MB. Elektronický dokument, který byl předán podatelně na technickém nosiči dat, se předá elektronické podatelně ke zpracování. Dále se s ním pracuje stejně, jako by byl doručen prostřednictvím počítačové sítě. Pokud si odesilatel výslovně nevymíní jinak, bude veškerá další komunikace s ÚMČ Brno-střed vedena v listinné podobě.
  Po doručení podání elektronické podatelně odešle podatelna na adresu odesilatele potvrzení o doručení podání.
  Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (nepovolený formát zprávy, porušený soubor, zpráva infikována virem apod.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  ----------
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Odbor informatika, Dominikánská 2, 601 69 Brno
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Elektronicky na adresu: podatelna.stred@brno.cz,
  osobně pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání: ÚMČ Brno-střed, Podatelna, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  ----------
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  ----------
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Pro zpracování elektronického podání platí stejné lhůty jako u podání písemnou formou.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna.stred@brno.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, odbor informatiky, tel.: +420 542 526 353.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  S platností od 1. 7. 2009 lze učinit elektronické podání také datovou zprávou prostřednictvím datové schránky. Režim datových schránek včetně procesu převodu analogového dokumentu do elektronické podoby a naopak (autorizovaná konverze dokumentů) upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Elektronické podání prostřednictvím datové schránky se řídí odlišnými pravidly než podání prostřednictvím elektronické podatelny úřadu.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor informatiky, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Arnošt Kolbábek, vedoucí Odboru informatiky, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 353arnost.kolbabek@brno-stred.cz.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  19. 9. 2020
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  19. 9. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------