Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Konání veřejné sbírky – zapečetění sbírkové pokladničky

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  VSB_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Konání veřejné sbírky – zapečetění sbírkové pokladničky
 4. Základní informace k životní situaci
  Vyřízení žádosti o zapečetění sbírkové pokladničky pro konání veřejné sbírky na území městské části Brno-střed.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  K žádosti je oprávněna pouze právnická osoba, která má na území České republiky sídlo a má již povolení ke konání sbírky od krajského úřadu, nebo Magistrátu hlavního města Prahy, příslušného podle sídla právnické osoby.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost se podává písemně, a to na příslušném formuláři.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti úřadu osobně přímo na podatelnu, datovou schránkou, případně lze podat žádost v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu podatelna.stred@brno.cz.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Zástupce sběrné komise podává žádost o zapečetění sbírkové pokladničky na ÚMČ Brno-střed, Odboru dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno, pracoviště Měnínská 4.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Žádost o zapečetění sbírkové pokladničky je možné zaslat:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
  • elektronicky na adresu podatelna.stred@brno.cz s elektronicky ověřeným podpisem,
  • doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, případně na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno 601 69.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Vyplněnou žádost,
  • povolení ke konání sbírky od krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy, příslušného podle sídla právnické osoby. Pokud se žádost nepodává osobně, je potřeba přiložit neověřenou kopii povolení ke konání sbírky.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Žádost o zapečetění sbírkové pokladničky“ lze získat buď na ÚMČ Brno-střed, Odboru dopravy, pracoviště Měnínská 4, nebo je možné si jej stáhnout z internetových stránek ÚMČ Brno-střed.
  Žádost o zapečetění sbírkové pokladničky pro konání veřejné sbírky
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Žádost bude vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Oznámit nejméně 3 pracovní dny předem, s uvedením data pracovního dne a hodiny, ÚMČ Brno-střed, Odboru dopravy, otevření pokladničky.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost o zapečetění sbírkové pokladničky s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu podatelna.stred@brno.cz. A následně pak zaslat přílohy poštou a nebo je doručit na podatelnu ÚMČ Brna-střed.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Žádné
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Příslušný krajský úřad uloží právnické osobě (dle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů) pokutu
  a) až do výše 500 000 Kč
  • nebudou-li přítomni při rozpečetění pokladničky 2 oprávnění zástupci právnické osoby,
  b) až do výše 300 000 Kč
  • pokud právnická osoba poruší oznámení obecnímu úřadu o počtu a umístění pokladniček a nezabezpečí pokladničku proti neoprávněnému otevření,
  c) až do výše 100 000 Kč
  • pokud právnická osoba neoznámí nejméně 3 pracovní dny předem obecnímu úřadu datum pracovního dne a hodinu otevření pokladničky.
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  Otevření pokladničky musí být přítomni 2 oprávnění zástupci právnické osoby, která veřejnou sbírku pořádá a 1 zaměstnanec ÚMČ Brno-střed.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy:
  Gabriela Lösslová, tel.: +420 542 526 173
  Mgr. Jitka Vaněčková, tel.: +420 542 526 174
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Gabriela Lösslová, tel.: +420 542 526 173
  Mgr. Jitka Vaněčková, tel.: +420 542 526 174
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2020
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 7. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------