Miniúřad

Na této stránce naleznete informace o službách, které poskytuje Miniúřad. Jedná se například o výpisy z rejstříků, úřední ověření, nebo pomoc s vyplňováním žádostí a poradenství.

Kontaktní místo pro bydlení

Pracovníci Kontaktního místa poskytují souhrnné informace o možnostech řešení různých životních i krizových situací ve vztahu k bydlení. Klientům nejčastěji pomáhají s vyplněním žádostí o běžný obecní byt, předávají informace o nabídce obecních bytů, informují je o jiných typech bydlení (startovací byty, byty pro osamělé rodiče s dětmi, byty zvláštního určení, sociální byty, ubytovny …) a doporučí další kroky. Mohou pomoci se zprostředkováním kontaktů na návazné služby (sociální, dluhové, právní poradenství aj.).

Důležité odkazy