Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Registrované partnerství – uzavření partnerství

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  REG_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Registrované partnerství – uzavření partnerství
 4. Základní informace k životní situaci
  Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví. Vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví, který je činěn formou souhlasného, svobodného a úplného prohlášení o tom, že tyto osoby chtějí do partnerství vstoupit. Před učiněním prohlášení osoby výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Osoby vstupující do partnerství, kdy alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství musí být státním občanem České republiky.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Osoby vstupující do partnerství si při osobní návštěvě rezervují na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed termín prohlášení. Do dohodnutého data pak partneři, případně jeden z partnerů předloží při osobní návštěvě na Odboru matrika vyplněný a oběma partnery podepsaný „Dotazník ke vstupu do registrovaného partnerství“ a doloží originály všech potřebných dokladů. Po uzavření partnerství je matričním úřadem vystaven doklad o registrovaném partnerství, který si partneři mohou vyzvednout 10 dní po uzavření registrovaného partnerství, kdy jim budou též vráceny ostatní doklady.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobní návštěvou na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na registrujícím matričním úřadu podle místa uzavření partnerství.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Osobní návštěvou na Odboru matrika ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, severní budova, přízemí, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00–17:00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K vyplněnému a oběma partnery podepsanému „Dotazníku k registrovanému partnerství“ partneři/rky, případně jeden z nich, předloží:
  • doklad totožnosti
  • rodný list
  • doklad o státním občanství (lze nahradit občanským průkazem, cestovním dokladem)
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit občanským průkazem)
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit občanským průkazem)
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela (pokud osoba, která chce vstoupit do patnerství žila v manželství)
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (pokud osoba, která chce vstoupit do patnerství žila v partnerství)
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Dotazník k registrovanému partnerství“ získáte na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.

  Dotazník k registrovanému partnerství
   
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty nejsou stanoveny
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna.stred@brno.cz.
  Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.
  K získání přehledu o odbavování klientů a rezervování termínu k odbavení můžete použít automatický On-Line rezervační systém.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  • vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  Bližší informace o vstupu do registrovaného partnerství získáte na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Informace ke vstupu do registrovaného partnerství
  Informace ke vstupu do registrovaného partnerství

  Pokyny pro uzavírání registrovaného partnerství cizích státních příslušníků s občany ČR získáte na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Pokyny pro uzavírání registrovaného partnerství cizích státních příslušníků s občany ČR
  Pokyny pro uzavírání registrovaného partnerství cizích státních příslušníků s občany ČR
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  www.portal.gov.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Vydávání matričních dokladů - duplikáty
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor matrika, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Daniela Uherová, matrikářka, tel.: +420 542 526 238
  Bc. Ivana Rozehnalová, matrikářka, tel.: +420 542 526 237
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 10. 2007
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 4. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Registrující matriční úřady, před kterými lze učinit prohlášení:
  • Hlavní město Praha – Úřad městské části Praha 1
  • Středočeský kraj – Magistrát města Kladno
  • Jihočeský kraj – Magistrát města České Budějovice
  • Plzeňský kraj – Úřad městského obvodu Plzeň 3
  • Karlovarský kraj – Magistrát města Karlovy Vary
  • Ústecký kraj – Úřad městského obvodu Ústí n.Labem-město
  • Liberecký kraj – Magistrát města Liberec
  • Královéhradecký kraj – Magistrát města Hradec Králové
  • Pardubický kraj – Magistrát města Pardubice
  • Vysočina – Magistrát města Jihlava
  • Jihomoravský kraj – Úřad městské části Brno-střed
  • Olomoucký kraj – Magistrát města Olomouc
  • Moravskoslezský kraj – Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
  • Zlínský kraj – Magistrát města Zlín