Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Jubilejní svatby (stříbrná, zlatá, diamantová apod.)

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Jubilejní svatby (stříbrná, zlatá, diamantová apod.)
 4. Základní informace k životní situaci
  Při oslavě jubilejní svatby je možné požádat o uspořádání slavnostního obřadu, který se koná v obřadní síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1,  Brno.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Samotní jubilanti nebo členové jejich rodiny
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podmínkou oslavy jubilejní svatby je dosažení výročí společného života manželů.
  Další podmínkou je přihlášení manželů ke slavnostnímu obřadu a podepsání informačního listu.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Pokud mají občané o obřad stříbrné, zlaté, diamantové či jiné jubilejní svatby zájem, je třeba se přihlásit na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed. Osobní jednání s jubilanty či jejich rodinnými příslušníky je vítané.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Vyplněný informační list je nutné doručit osobně nebo poštou na ÚMČ Brno-střed, Odbor matrika, Dominikánská 2, severní budova, přízemí, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin, nebo na podatelnu ÚMČ Brno-střed, případně e-mailem na adresu podatelna.stred@brno.cz.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Odbor matrika, Dominikánská 2, severní budova, přízemí, úřední dny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin, nebo po předchozí domluvě na tel. čísle +420 542 526 237 nebo +420 542 526 238 i v neúřední dny.  
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Oddací list manželů.
  Jako podklad pro obřad slouží vyplněný informační list, do kterého je třeba uvést některé životní události, například záliby manželů, jejich profesi, kolik vychovali dětí apod.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Informační list k jubilejní svatbě získáte na Odboru matrika, ÚMČ, Brno-střed, nebo jej naleznete na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Informační list k jubilejní svatbě - DOC
  Informační list k jubilejní svatbě - PDF
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty nejsou stanoveny. Datum slavnostního obřadu se stanoví, dle termínů určených Magistrátem města Brna a Odborem matrika ÚMČ Brno-střed pro konání slavnostních obřadů v prostorách obřadní síně Nové radnice.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Příbuzní a známí jubilantů.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Doporučujeme osobní setkání.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  ----------
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  ----------
 18. Jaké jsou související předpisy
  Ustanovení § 36a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Osobní návštěvou na ÚMČ Brno-střed, Odbor matrika, nebo na tel. čísle +420 542 526 238 nebo +420 542 526 237.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor matrika, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Daniela Uherová, matrikářka, tel.: +420 542 526 238
  Bc. Ivana Rozehnalová, matrikářka, tel.: +420 542 526 237
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 9. 2016
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 4. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Od 1. 7. 2016 není již třeba vyžadovat předchozí souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.