Jubilejní svatby (stříbrná, zlatá, diamantová apod.)

 1. Název úkonu
  Jubilejní svatby (stříbrná, zlatá, diamantová apod.)
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě zájmu o účast/uspořádání jubilejní svatby.
 3. Charakteristika úkonu
  Pokud mají občané o obřad stříbrné, zlaté, diamantové či jiné jubilejní svatby zájem, je třeba se přihlásit na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed. Osobní jednání s jubilanty či jejich rodinnými příslušníky je vítané.
 4. Výsledek úkonu
  Uspořádání slavnostního obřadu při oslavě jubilejní svatby. Slavnostní obřad se koná v obřadní síni Nové radnice, se sídlem Dominikánské náměstí 1, Brno.
 5. Kdy věc řešit
  Při přihlášení manželů ke slavnostnímu obřadu, před dosažením výročí společného života manželů.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Tiskopis „Informační list“, který je ke stažení na webových stránkách městské části. Do Informačního listu je vhodné uvést některé životní události manželů, jejich záliby, profesi, kolik vychovali dětí apod. Kopii oddacího listu manželů.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Při osobní návštěvě žadatel předkládá tiskopis „Informační list“, který je ke stažení na webových stránkách městské části (lze vyplnit přímo na místě). Do Informačního listu je vhodné uvést některé životní události manželů, jejich záliby, profesi, kolik vychovali dětí apod. Kopii oddacího listu manželů.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Podáním prostřednictví zpřístupněné datové schránky do datové schránky ID: qykbwe7, případně e-mailem na elekronickou adresu: podatelna.stred@brno.cz. Osobní jednání s jubilanty či jejich rodinnými příslušníky je vítané.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobní návštěvou Matričního úřadu ÚMČ Brno-střed, Nádražní 4, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin.
  Podání (včetně případných příloh) lze zaslat v písemné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, případně podat na podatelně Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná působnost.
 17. Oblast
  Sociální.
 18. Klíčová slova
  Jubilejní svatba, stříbrná, zlatá, diamantová, manželství.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  22. 7. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy