Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Jméno a příjmení – prohlášení o volbě druhého jména

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  ZJP_04
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Jméno a příjmení - prohlášení o volbě druhého jména
 4. Základní informace k životní situaci
  Prohlášení o volbě druhého jména může učinit občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, za nezletilého toto prohlášení učiní jeho zákonní zástupci.
  Občan, který má v knize narození zapsána k 31. 12. 1949 dvě jména, může před matričním úřadem prohlásit, že bude tato jména užívat.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Prohlášení o volbě druhého jména činí občan, který chce dvě jména užívat, za nezletilého prohlášení učiní oba jeho zákonní zástupci. U nezletilých osob starších 15 let je nezbytný jejich písemný souhlas s volbou druhého jména.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Občan učiní písemné prohlášení před matričním úřadem příslušným podle místa svého trvalého bydliště, případně před matričním úřadem, který vede příslušnou knihu narození. Prohlášení o volbě druhého jména se následně zapíše do příslušné knihy narození a je vystaven nový rodný list se dvěma jmény, případně opraveny další matriční doklady žadatele.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobní návštěvou na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Písemné prohlášení o volbě druhého jména občan učiní před matričním úřadem příslušným podle místa svého trvalého bydliště, případně před matričním úřadem, který vede příslušnou knihu narození (na matrice podle místa narození). Matriční úřad ÚMČ Brno-střed je matričním obvodem pro území městských částí Brno-střed, Brno-Kohoutovice, Brno-Bohunice, Brno-Starý Lískovec, Brno-Nový Lískovec, Brno-Bosonohy.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Na Odboru matrika ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, severní budova, přízemí, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K písemnému prohlášení občan předloží:
  • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu)
  • rodný list
  • případně další matriční doklady v nichž občan požaduje opravu svého jména na základě prohlášení (oddací list, doklad o partnerství, případně rodné listy dětí)
  • písemný souhlas osoby starší 15 let (pokud za nezletilé dítě činí prohlášení rodiče)
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář prohlášení o volbě druhého jména získáte na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Prohlášení o volbě druhého jména
  Prohlášení o volbě druhého jména
  Prohlášení o volbě druhého jména pro nezletilé dítě
  Prohlášení o volbě druhého jména pro nezletilé dítě
  Prohlášení o volbě druhého jména (občané narození do 31.12.1949)
  Prohlášení o volbě druhého jména (občané narození do 31.12.1949)
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit bezodkladně.
  Lhůta pro zápis do matriční knihy je 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  K získání přehledu o odbavování klientů a rezervování termínu k odbavení můžete použít automatický On-line rezervační systém.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  www.portal.gov.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Vystavování matričních dokladů – duplikáty
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor matrika, ÚMČ města Brna, Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  U matričních událostí – narození do 31. 12. 2008
  Pavla Laštovková, matrikářka, tel.: +420 542 526 236
  Naďa Klusáková, matrikářka, tel.: +420 542 526 235
  Ivana Nejezchlebová, matrikářka, tel.: +420 542 526 234
  Romana Plšková, matrikářka, tel.: +420 542 526 233
  Eva Šimoníková, matrikářka, tel.: +420 542 526 243

  U matričních události – narození po 1. 1. 2009:
  Dagmar Lišková, matrikářka, tel.: +420 542 526 231 (porodnice Polní)
  Monika Šmerdová, matrikářka, tel.: +420 542 526 249 (porodnice Polní)
  Lenka Hynštová, matrikářka, tel.: +420 542 526 241 (porodnice Bohunice)
  Dita Lišková, matrikářka, tel.: +420 542 526 232 (porodnice Bohunice)
  Vendula Rozmanová, matrikářka, tel.: +420 542 526 248 (porodnice Obilní trh)
  Sylvie Urbánková, matrikářka, tel.: +420 542 526 247 (porodnice Obilní trh)
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 10. 2007
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 4. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------