Žádost o závazné stanovisko

 1. Název úkonu
  Žádost o závazné stanovisko
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Závazné stanovisko vydává speciální stavební úřad v případech, kdy se vede společné povolení souboru staveb a komunikační stavba je stavbou vedlejší.
 3. Charakteristika úkonu
  Závazné stanovisko je upraveno zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a zákonem č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
 4. Výsledek úkonu
  Závazné stanovisko.
 5. Kdy věc řešit
  V případě, že je komunikační stavba stavbou vedlejší v souboru staveb.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Žádost nemá zákonem předepsanou formu.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost nemá zákonem předepsanou formu.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost s uznávaným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu: podatelna.stred@brno.cz, nebo datovou schránkou, ID: qykbwe7, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žádost lze podat osobně na podatelnu nebo zaslat poštou na Úřad městské části Brno-střed, stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán orgánu, který stanovisko vydal.
 14. Často kladené dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Sankční postih není uveden.
 16. Působnost
  Speciální stavební úřad vykovává státní správu v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Stavební a správní právo.
 18. Klíčová slova
  Závazné stanovisko, stavební úřad.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  3. 9. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Eviduje se v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy