Žádost o změnu příjmení v nájemní smlouvě, popř. dopsání manžela/ky do nájemní smlouvy

 1. Název úkonu
  Žádost o změnu příjmení v nájemní smlouvě, popř. dopsání manžela/ky do nájemní smlouvy
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Žádost o změnu příjmení v nájemní smlouvě, popř. dopsání manžela/ky do nájemní smlouvy podá nájemce bytu, který změnil příjmení z důvodu sňatku, z důvodu rozvodu manželství, popř. z jiného důvodu (rozhodnutí matriky), případně žádá rozšířit subjekt nájmu o manžela/ku.
 3. Charakteristika úkonu
  Doručení písemné žádosti. Žádost podává nájemce na příslušném formuláři vydaném Úřadem městské části Brno-střed, odborem bytovým. K žádosti je třeba přiložit:
  • kopii nájemní smlouvy k bytu,
  • oddací list (pouze k nahlédnutí), rozsudek o rozvodu manželství, popř. rozhodnutí matriky.
 4. Výsledek úkonu
  Osvědčení o změně příjmení v nájemní smlouvě, či dopsání manžela/ky do nájemní smlouvy k bytu v domě svěřeném městské části Brno-střed vydává městská část Brno-střed.
 5. Kdy věc řešit
  V případě změny příjmení, uzavření sňatku nebo rozvodu.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Písemnou žádost s elektronicky ověřeným podpisem. Formulář ,,Žádost o změnu příjmení v nájemní smlouvě, popř. dopsání manžela/ky do nájemní smlouvy“ je ke stažení na webových stránkách městské části.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Originál řádně vyplněné písemné žádosti opatřené podpisem nájemce. Formulář „Žádost o změnu příjmení v nájemní smlouvě, popř. dopsání manžela/ky do nájemní smlouvy“ je k dispozici na podatelně Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno nebo ke stažení na webových stránkách městské části Brno-střed.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost je možné zaslat elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: podatelna.stred@brno.cz nebo do datové schránky, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Řádně vyplněný formulář lze doručit osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno nebo zaslat poštou na adresu Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
  Kontaktní osoba:
  Petra Kafková, tel.: +420 542 526 293, kancelář č. 19a.
  Oddělení nájmu bytů, odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná.
 17. Oblast
  Nájem bytů.
 18. Klíčová slova
  Příjmení, manžel, manželka, sňatek, rozvod, změna, nájemní smlouva.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  20. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy