Žádost o opis/uzavření nájemní smlouvy

 1. Název úkonu
  Žádost o opis/uzavření nájemní smlouvy
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Žádost o opis/uzavření nájemní smlouvy se podává v případě ztráty, zničení, nečitelnosti apod. nájemní smlouvy.
 3. Charakteristika úkonu
  Doručení písemné žádosti. Žádost podává žadatel písemně, a to na příslušném formuláři vydaném Úřadem městské části Brno-střed, odborem bytovým, ve kterém musí být uvedeno:
  • jméno a příjmení žadatele,
  • datum narození,
  • adresa (trvale bytem),
  • adresa a číslo bytu, k němuž je předmětná nájemní smlouva uzavřena.
 4. Výsledek úkonu
  Úřad městské části Brno-střed, odbor bytový, Dominikánská 2, 601 69 Brno, v součinnosti s matrikou Úřadu městské části Brno-střed vystaví opis nájemní smlouvy za správní poplatek.
 5. Kdy věc řešit
  V případě ztráty, zničení či nečitelnosti nájemní smlouvy k bytu.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Písemnou žádost s elektronicky ověřeným podpisem. Formulář ,,Žádost o opis nájemní smlouvy“ je ke stažení na webových stránkách městské části.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Originál řádně vyplněné písemné žádosti opatřené podpisem nájemce. Formulář ,,Žádost o opis nájemní smlouvy“ je ke stažení na webových stránkách městské části.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost je možné zaslat elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: podatelna.stred@brno.cz nebo do datové schránky, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Řádně vyplněný formulář lze doručit osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, případně zaslat poštou na adresu Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
  Kontaktní osoba:
  Kamila Mrkosová, tel.: +420 542 526 274.
  Oddělení nájmu bytů, odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná.
 17. Oblast
  Nájem bytů.
 18. Klíčová slova
  Opis, nájemní smlouva.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  20. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy