Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

 1. Název úkonu
  Žádost o rozšíření nájemní smlouvy
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Žádost o rozšíření nájemní smlouvy podá nájemce bytu, který z vážných důvodů žádá rozšířit subjekt nájmu o další osobu.
 3. Charakteristika úkonu
  Doručení písemné žádosti. Žádost podává nájemce písemně na příslušném formuláři vydaném Úřadem městské části Brno-střed, odborem bytovým. K žádosti je třeba přiložit:
  • kopii nájemní smlouvy k bytu,
  • čestné prohlášení osoby, o kterou je nájemní smlouvu žádáno rozšířit.
 4. Výsledek úkonu
  Rozhodnutí orgánů samosprávy městské části Brno-střed.
 5. Kdy věc řešit
  V průběhu nájemního vztahu.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Písemnou žádost s elektronicky ověřeným podpisem. Formulář ,,Žádost o rozšíření nájemní smlouvy“ je ke stažení na webových stránkách městské části.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Originál řádně vyplněné písemné žádosti opatřené podpisem nájemce. Formulář „Žádost o rozšíření nájemní smlouvy“ je k dispozici na podatelně Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno nebo ke stažení na webových stránkách městské části.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost je možné zaslat elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: podatelna.stred@brno.cz nebo do datové schránky, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Řádně vyplněný formulář lze doručit osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, případně zaslat poštou na adresu Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
  Kontaktní osoba:
  Petra Kafková, tel.: +420 542 526 293, kancelář č. 19a
  Oddělení nájmu bytů, odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná.
 17. Oblast
  Nájem bytů.
 18. Klíčová slova
  Nájemní smlouva, rozšíření.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  20. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy