Žádost o přechod nebo zúžení nájemní smlouvy po úmrtí nájemce bytu

 1. Název úkonu
  Žádost o přechod nebo zúžení nájemní smlouvy po úmrtí nájemce bytu
 2. V jakém případě ve věci jednat
  O zúžení nájemní smlouvy po úmrtí nájemce bytu žádá nájemce bytu v případě, že došlo k úmrtí jednoho ze společných nájemců bytu.
  O přechod nájemní smlouvy po úmrtí nájemce bytu je třeba požádat v případě, že došlo k úmrtí nájemce bytu a v nájmu hodlá pokračovat osoba spolubydlící, která splňuje podmínky stanovené dle § 2279 obč. zákoníku.
 3. Charakteristika úkonu
  Doručení písemné žádosti. Žádost podává nájemce, popř. osoba spolubydlící na příslušném formuláři vydaném Úřadem městské části Brno-střed, odborem bytovým. K žádosti je třeba přiložit:
  • kopii nájemní smlouvy k bytu,
  • úmrtní list nájemce, který zemřel (pouze k nahlédnutí).
 4. Výsledek úkonu
  Rozhodnutí orgánů samosprávy městské části Brno-střed.
 5. Kdy věc řešit
  V případě úmrtí nájemce, popř. jednoho z nájemců bytu.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Písemnou žádost s elektronicky ověřeným podpisem. Formulář ,,Žádost o přechod nájemní smlouvy dle § 2279 občanského zákoníku / zúžení nájemní smlouvy po úmrtí nájemce“ je ke stažení na webových stránkách městské části.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Originál řádně vyplněné písemné žádosti opatřené podpisem nájemce. Formulář ,,Žádost o přechod nájemní smlouvy dle § 2279 občanského zákoníku / zúžení nájemní smlouvy po úmrtí nájemce“ je k dispozici na podatelně Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno nebo ke stažení na webových stránkách městské části.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost je možné zaslat elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: podatelna.stred@brno.cz nebo do datové schránky, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Řádně vyplněný formulář lze doručit osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, případně zaslat poštou na adresu Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
  Kontaktní osoba:
  Petra Kafková, tel.: +420 542 526 293, kancelář č. 19a
  Oddělení nájmu bytů, odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná.
 17. Oblast
  Nájem bytů.
 18. Klíčová slova
  Úmrtí, zúžení nájemní smlouvy, přechod nájemní smlouvy.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  20. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy