Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  BYT_10
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
 4. Základní informace k životní situaci
  Žádost o prodloužení nájemní smlouvy se podává u nájemních smluv, které jsou uzavřené na dobu určitou.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel je nájemce bytu (popř. zmocněná osoba starší 18 let).
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost podává žadatel písemně, a to na příslušném formuláři vydaném ÚMČ Brno-střed, Odborem bytovým, ve které musí být uvedeno:
  • jméno a příjmení žadatele
  • datum narození
  • adresa (trvale bytem)
  • adresa a číslo bytu
  • velikost bytu
  Potřebné doklady k prodloužení nájemní smlouvy:
  • aktuální výpočtový list k bytu (vystaví bytová správa)
  • potvrzení o bezdlužnosti (vystaví bytová správa)
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručit písemnou žádost s veškerými přílohami poštou nebo osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Jedná-li se o byt, který má ve správě MČ Brno-střed, podává žadatel žádost na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  S kým: tel. +420 542 526 298 a +420 542 526 299.
  Žádost je možné doručit:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  • osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při osobním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Žádost o prodloužení nájemní smlouvy “ je k dispozici na  podatelně ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Nejsou stanoveny. Žádosti se vyřizují bezodkladně.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Písemné dotazy lze zasílat s ověřeným elektronickým podpisem na adresu podatelna.stred@brno.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  • Pravidla pro prodlužování nájemních vztahů k bytům
 18. Jaké jsou související předpisy
  ----------
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Neprodloužení nájemní smlouvy
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, tel. +420 542 526 298 a +420 542 526 299.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový
 26. Kontaktní osoba
  tel. +420 542 526 298 a +420 542 526 299, Oddělení nájmu bytů a nebytových prostor, Odbor bytový ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  3. 9. 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 6. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------