Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Žádost o podnájem bytu

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  BYT_09
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o podnájem bytu
 4. Základní informace k životní situaci
  Žádost o podnájem bytu lze podat z vážných důvodů: např. studijního, pracovního pobytu v jiném městě nebo státě, či ze zdravotních důvodů.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel je nájemce bytu (popř. zmocněná osoba starší 18 let).
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost podává nájemce písemně, a to na příslušném formuláři vydaném ÚMČ Brno-střed, Odborem bytovým.
  O souhlasu s podnájmem bytu rozhodují orgány samosprávy MČ Brno-střed po podání řádně doložené žádosti. Potřebné doklady k podnájmu bytu:
  • Smlouva o podnájmu bytu s úředně ověřenými podpisy nájemce i podnájemce
  • nájemní smlouva k bytu
  • aktuální výpočtový list k bytu (vystaví SNMČ BS, Měnínská 4, Brno)
  • potvrzení o bezdlužnosti (vystaví SNMČ BS, Měnínská 4, Brno)
  • výpis z LV na nájemce i podnájemce
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručení písemné žádosti s veškerými přílohami poštou nebo osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Jedná-li se o byt, který má ve správě MČ Brno-střed, podává nájemce žádost na ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  S kým: Bc. Veronika Žilková, tel.: 542 526 297
  Žádost je možné zaslat:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  • doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při osobním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Smlouva o podnájmu bytu“ je k dispozici na podatelně ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Smlouva o podnájmu bytu
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nejsou stanoveny
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Ode dne doručení žádosti o podnájem bytu 30 dnů. Žádosti se vyřizují bezodkladně.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Písemné dotazy lze zasílat s ověřeným elektronickým podpisem na adresu podatelna.stred@brno.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  ----------
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Bc. Veronika Žilková, tel.: +420 542 526 297
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Veronika Žilková, oddělení nájmu bytů a nebytových prostor, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 297.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  3. 9. 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  3. 9. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------