Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Dohoda o postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna bytu)

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  BYT_03
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Dohoda o postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna bytu)
 4. Základní informace k životní situaci
  Souhlas k dohodě o postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna bytu) vydává v domě svěřeném městské části Brno-střed pronajímatel, městská část Brno-střed.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O souhlas s dohodou o postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna bytu) žádá pronajímatele nájemce bytu či jím pověřená osoba.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Ve smyslu § 1895 občanského zákoníku se nájemci mohou dohodnout o postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna bytu). Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu. O výměně bytu rozhodují orgány samosprávy MČ Brno-střed po podání řádně doložené žádosti.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Žádost o souhlas s dohodou o postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna bytu).
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Pokud je alespoň jeden byt bytem svěřeným městské části Brno-střed, podává se na této městské části. Současně se žádost podává u ostatních pronajímatelů (ostatních městských částí).
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  S kým: Bc. Veronika Žilková, tel.: +420 542 526 297
  Žádost je možné zaslat:
  • poštou na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  • doručit osobně na podatelnu ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K žádosti o souhlas s dohodou o postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna bytu) je nutno předložit:
  • písemnou dohodu o postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna bytu) s úředně ověřenými podpisy účastníků dohody
  • nájemní smlouvy či jiné doklady opravňující směnitele k užívání bytu
  • potvrzení správce domu, že směnitelé nedluží na nájemném a službách spojených s užíváním bytu
  • potvrzení o zaplacení komunálního odpadu (všichni směnitelé)
  • výpočtové listy (vystaví SNMČ BS, Měnínská 4, Brno)
  • čestná prohlášení směnitelů s úředně ověřenými podpisy
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu podle § 1895 a násl. občanského zákoníku (směna bytů)“ lze získat buď na Odboru bytovém ÚMČ města Brna, Brno-střed, nebo je možné si jej stáhnout z internetových stránek ÚMČ Brno-střed.
  Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu podle § 1895 a násl. občanského zákoníku (směna bytů)
  Pokyny ke směně bytů
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Nejsou stanoveny. Žádosti se vyřizují bezodkladně.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Písemné dotazy lze zasílat s ověřeným elektronickým podpisem na adresu podatelna.stred@brno.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna
  • zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  ----------
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Bc. Veronika Žilková, tel.: +420 542 526 297.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Veronika Žilková, odbor bytový, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 297.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  3. 9. 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  3. 9. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------