Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  BYT_07
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o rozšíření nájemní smlouvy
 4. Základní informace k životní situaci
  Žadatel je nájemce bytu v domě svěřeném městské části Brno-střed.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O souhlas k rozšíření nájemní smlouvy může žádat pouze nájemce bytu v domě svěřeném městské části Brno-střed.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podmínky stanovují Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna.
  O souhlasu k rozšíření nájemní smlouvy k bytu rozhodují orgány samosprávy MČ Brno-střed po podání řádně doložené žádosti.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručení žádosti o rozšíření nájemní smlouvy s veškerými přílohami poštou nebo osobně na podatelnu MČ Brno-střed.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Pokud se jedná o byt v domě svěřeném městské části Brno-střed, podává se žádost na této městské části.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  S kým: Bc. Veronika Žilková, tel.: +420 542 526 297. Žádost je možné doručit:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  • osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K žádosti o rozšíření nájemní smlouvy je nutno předložit:
  • vyplněná a nájemcem podepsaná žádost o rozšíření nájemní smlouvy
  • aktuální výpočtový list k bytu (vystaví SNMČ BS, Měnínská 4, Brno)
  • doklad o přidělení, nebo jiný doklad opravňující k užívání bytu (kopie)
  • u vnuků - rodný list (pouze k nahlédnutí)
  • čestné prohlášení nájemce s úředně ověřeným podpisem
  • čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem osoby, o kterou je žádáno rozšíření nájemní smlouvy
  • nabídka k prodeji domu (bytu) vystavená Magistrátem města Brna (při podání žádosti o rozšíření z důvodu privatizace) - kopie
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Žádost o rozšíření nájemní smlouvy“ je k dispozici na  podatelně ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Žádost o rozšíření nájemní smlouvy
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Nejsou stanoveny. Žádosti se vyřizují bezodkladně.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Písemné dotazy lze zasílat s ověřeným elektronickým podpisem na adresu podatelna.stred@brno.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna
  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  ----------
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Bc. Veronika Žilková, tel.: +420 542 526 297.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Veronika Žilková, oddělení nájmu bytů a nebytových prostor odboru bytového, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 297.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  31. 1. 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  31. 1. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------