Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Žádost o přechod nebo zúžení nájemní smlouvy po úmrtí nájemce bytu

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  BYT_04
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o přechod nebo zúžení nájemní smlouvy po úmrtí nájemce bytu.
 4. Základní informace k životní situaci
  Osvědčení o přechodu nebo zúžení nájemní smlouvy po úmrtí nájemce bytu v domě svěřeném městské části Brno-střed vydává městská část Brno-střed.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O osvědčení o přechodu nebo zúžení nájemní smlouvy po úmrtí nájemce bytu žádá pronajímatele osoba, která splnila podmínky pro přechod nebo zúžení nájemní smlouvy.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce se řídí § 2279, příp. § 2282 občanského zákoníku. O osvědčení o přechodu nebo zúžení nájemní smlouvy po úmrtí nájemce bytu rozhodují orgány samosprávy MČ Brno-střed po podání řádně doložené žádosti.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručení žádosti o přechod nebo zúžení nájemní smlouvy po úmrtí nájemce bytu s veškerými přílohami poštou nebo osobně na podatelnu MČ Brno-střed.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Pokud se jedná o byt v domě svěřeném městské části Brno-střed, podává se žádost na této městské části.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  S kým: Bc. Veronika Žilková, tel.: +420 542 526 297.
  Žádost je možné doručit:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  • osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K žádosti o přechod nebo zúžení nájemní smlouvy po úmrtí nájemce bytu je nutno předložit:
  • vyplněná a žadatelem podepsaná žádost o přechod nebo zúžení nájemní smlouvy po úmrtí
  • úmrtní list nájemce bytu (pouze k nahlédnutí)
  • doklad opravňující původního nájemce k užívání bytu (např. dohoda o užívání bytu, nájemní smlouva) - kopie
  • výpočtový list k bytu (vystaví SNMČ BS, Měnínská 4, Brno)
  • v případě přechodu nájmu po prarodičích rodný list žadatele (pouze k nahlédnutí)
  • čestné prohlášení žadatele s úředně ověřeným podpisem
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Žádost o přechod nebo zúžení nájemní smlouvy po úmrtí nájemce bytu“ je k dispozici na podatelně ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Žádost o přechod nájemní smlouvy dle § 2279 občanského zákoníku /zúžení nájemní smlouvy po úmrtí nájemce
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Nejsou stanoveny. Žádosti se vyřizují bezodkladně.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Písemné dotazy lze zasílat s ověřeným elektronickým podpisem na adresu podatelna.stred@brno.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
 18. Jaké jsou související předpisy
  ----------
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Bc. Veronika Žilková, tel.: +420 542 526 297.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Veronika Žilková, oddělení nájmu bytů a nebytových prostor odboru bytového, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 297.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  31. 1. 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  31. 1. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------