Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Žádost o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování nájemce bytu

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  BYT_05
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování nájemce bytu
 4. Základní informace k životní situaci
  Osvědčení o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování nájemce bytu v domě svěřeném městské části Brno-střed vydává městská část Brno-střed.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O osvědčení o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování nájemce bytu žádá pronajímatele osoba, která tvrdí, že splnila podmínky pro zúžení nájemní smlouvy.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Zúžení nájmu subjektu se řídí § 766, § 10, § 743 občanského zákoníku. O osvědčení o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování nájemce bytu rozhodují orgány samosprávy MČ Brno-střed po podání řádně doložené žádosti.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručení žádosti o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování nájemce bytu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Pokud se jedná o byt v domě svěřeném městské části Brno-střed, podává se žádost na této městské části.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  S kým: Bc. Veronika Žilková, tel.: +420 542 526 297.
  Žádost je možné doručit:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  • osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K žádosti o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování nájemce bytu je třeba předložit:
  • vyplněná a žadatelem podepsaná žádost o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování
  • čestné prohlášení původního nájemce o trvalém odstěhování s uvedením data, kdy se trvale odstěhoval (podpis musí být úředně ověřen), příp. Dohoda o trvale odděleném bydlení manželů dle § 743 obč. zákoníku
  • v případě rozvodu manželství: rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením právní moci a dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (kopie)
  • doklad opravňující k užívání bytu (např. dohoda o užívání bytu, nájemní smlouva) - kopie
  • aktuální evidenční list nájemce bytu
  • čestné prohlášení žadatele s úředně ověřeným podpisem
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Žádost o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování nájemce bytu“ je k dispozici na podatelně MČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Žádost o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování nájemce bytu
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nejsou stanoveny
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Nejsou stanoveny. Žádosti se vyřizují bezodkladně.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Písemné dotazy lze zasílat s ověřeným elektronickým podpisem na adresu podatelna.stred@brno.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  ----------
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Bc. Veronika Žilková, tel.: +420 542 526 297.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Veronika Žilková, oddělení nájmu bytů a nebytových prostor odboru bytového, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 297.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  30. 1. 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  30. 1. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------