Žádost o vyjádření MČ Brno-střed ke zřízení služebnosti ke služebným pozemkům ve vlastnictví města na území MČ Brno-střed

 1. Název úkonu
  Žádost o vyjádření MČ Brno-střed ke zřízení služebnosti ke služebným pozemkům ve vlastnictví města na území MČ Brno-střed
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Jedná se o zřízení služebnosti (umístění inženýrských sítí, služebnost stezky, cesty apod.) ke služebným pozemkům ve vlastnictví města na území městské části Brno-střed. Nejdříve je nutné navštívit Odbor investiční Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, kde vám vydají formulář a podají další informace k postupu.
 3. Charakteristika úkonu
  Žádost o vyjádření městské části Brno-střed ke zřízení služebnosti ke služebným pozemkům ve vlastnictví města může na území městské části Brno-střed podat fyzická nebo právnická osoba, která má s požadovanou nemovitou věcí určitý záměr.
  Písemná žádost se podává na adresu Úřadu městské části Brno-střed, odbor majetku, Měnínská 4, 601 92 Brno.
 4. Výsledek úkonu
  Posouzení žádosti samosprávnými orgány městské části Brno-střed.
 5. Kdy věc řešit
  Máte-li zájem o zřízení služebnosti ke služebným pozemkům ve vlastnictví města, na území městské části Brno-střed.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Elektronická žádost musí být podána do datové schránky městské části Brno-střed, ID datové schránky: qykbwe7.
  Písemná žádost musí obsahovat:
  • jméno, příjmení, bydliště, je-li podnět podán fyzickou osobou,
  • obchodní název, IČ a sídlo, je-li podnět podán právnickou osobou,
  • zákres trasy služebnosti,
  • seznam dotčených parcel.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak, než elektronicky
  Žádost musí být podána v originále na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69, Brno nebo Měnínská 4, 601 92, Brno.
  Písemná žádost musí obsahovat:
  • jméno, příjmení, bydliště, je-li podnět podán fyzickou osobou,
  • obchodní název, IČ a sídlo, je-li podnět podán právnickou osobou,
  • zákres trasy služebnosti,
  • seznam dotčených parcel.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Elektronická žádost musí být podána do datové schránky městské části Brno-střed, ID datové schránky: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Zasláním písemné žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v originále na adresu Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69, Brno nebo Měnínská 4, 601 92, Brno nebo podáním písemné žádosti v originále osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69, Brno nebo Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku za vyjádření městské části Brno-střed k žádosti. Poplatku podléhá samotné zřízení služebnosti dle postupů statutárního města Brna.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku za vyjádření městské části Brno-střed k žádosti (kromě poštovného, je-li doručováno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb). Poplatku podléhá samotné zřízení služebnosti dle postupů statutárního města Brna.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  V případě dotazu řešeno individuálně z úrovně odboru majetku Úřadu městské části Brno-střed.
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná působnost.
 17. Oblast
  Dispozice s majetkem.
 18. Klíčová slova
  Nemovitá věc, pozemek, část pozemku, umístění inženýrských sítí, služebnost stezky, cesty.
 19. Počátek platnosti popisu tohoto úkonu
  1. 7. 2021
 20. Konec platnosti popisu tohoto úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy