Žádost o stanovisko MČ Brno-střed ke stavbě nebo stavebnímu záměru pro účely stavebního řízení

 1. Název úkonu
  Žádost o stanovisko MČ Brno-střed ke stavbě nebo stavebnímu záměru pro účely stavebního řízení)
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Jedná se o stanovisko městské části Brno-střed ke stavbě nebo stavebnímu záměru pro účely stavebního řízení na území městské části Brno-střed.
 3. Charakteristika úkonu
  Městská část Brno-střed vystupuje jako účastník řízení v územním a stavebním řízení a vyjadřuje se ke stavbám a stavebním záměrům na území městské části Brno-střed.
  Jste-li stavebníkem, podává se písemná žádost na adresu Úřadu městské části Brno-střed, odbor majetku, Měnínská 4, 601 92 Brno.
 4. Výsledek úkonu
  Posouzení žádosti odborem majetku, případně předložení žádosti k posouzení samosprávným orgánům městské části Brno-střed.
 5. Kdy věc řešit
  Jste-li stavebníkem a plánujete stavební záměr na území městské části Brno-střed.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Elektronická žádost musí být podána do datové schránky městské části Brno-střed, ID datové schránky: qykbwe7. Pro podání žádosti k vyjádření městské části není stanovený formulář.
  Žádost musí obsahovat:
  • jméno, příjmení, bydliště, je-li podnět podán fyzickou osobou,
  • obchodní název, IČ a sídlo, je-li podnět podán právnickou osobou,
  • popis stavby nebo stavebního záměru,
  • katastrální území, přesná parcelní čísla,
  • kontaktní údaje.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak, než elektronicky
  Žádost musí být podána v originále na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69, Brno nebo Měnínská 4, 601 92, Brno. Pro podání žádosti k vyjádření městské části není stanovený formulář.
  Žádost musí obsahovat:
  • jméno, příjmení, bydliště, je-li podnět podán fyzickou osobou,
  • obchodní název, IČ a sídlo, je-li podnět podán právnickou osobou,
  • popis stavby nebo stavebního záměru,
  • katastrální území, přesné parcelní čísla,
  • kontaktní údaje.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Elektronická žádost musí být podána do datové schránky městské části Brno-střed, ID datové schránky: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Zasláním písemné žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v originále na adresu Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69, Brno nebo Měnínská 4, 601 92, Brno nebo podáním písemné žádosti v originále osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69, Brno nebo Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  ----------
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  V případě dotazu řešeno individuálně z úrovně odboru majetku Úřadu městské části Brno-střed.
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná působnost.
 17. Oblast
  Dispozice s majetkem.
 18. Klíčová slova
  Záměr, výstavba, rekonstrukce, nemovitá věc, pozemek, část pozemku.
 19. Počátek platnosti popisu tohoto úkonu
  14. 6. 2021
 20. Konec platnosti popisu tohoto úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy