Žádost o stanovisko MČ Brno-střed k navržené dispozici s nemovitým majetkem města Brna

 1. Název úkonu
  Žádost o stanovisko MČ Brno-střed k navržené dispozici s nemovitým majetkem města Brna
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Jedná se o stanovisko městské části Brno-střed k odprodeji, pronájmu, směně apod. nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna.
 3. Charakteristika úkonu
  Žádost o odprodej, pronájem, směnu apod. nemovitých věcí může podat fyzická nebo právnická osoba, která má s požadovanou nemovitou věcí určitý záměr.
  Písemná žádost se podává na adresu Úřadu městské části Brno-střed, odbor majetku, Měnínská 4, 601 92 Brno (v případě nemovitých věcí svěřených do správy městské části Brno-střed), na Magistrát města Brna, majetkový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno (v případě nemovitých věcí nesvěřených do správy městské části Brno-střed).
 4. Výsledek úkonu
  Posouzení žádosti samosprávnými orgány městské části Brno-střed.
 5. Kdy věc řešit
  Máte-li zájem o odprodej, pronájem, směnu apod. nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Brna.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Elektronická žádost musí být podána do datové schránky městské části Brno-střed, ID datové schránky: qykbwe7. Písemná žádost musí obsahovat:
  • v případě svěřených nemovitých věcí:
   • jméno, příjmení, bydliště, je-li podnět podáván fyzickou osobou,
   • obchodní jméno, IČ a sídlo, je-li podnět podáván právnickou osobou,
   • specifikace navrhované dispozice,
   • zákres do mapy.
  • V případě nesvěřených nemovitých věcí musí žádost obsahovat náležitosti dle požadavku Magistrátu města Brna (majetkový odbor, případně bytový odbor, Malinovského nám. 3, Brno).
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost musí být podána v originále na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 nebo Měnínská 4, 601 92 Brno.
  Písemná žádost musí obsahovat:
  • v případě svěřených nemovitých věcí:
   • jméno, příjmení, bydliště, je-li podnět podáván fyzickou osobou,
   • obchodní jméno, IČ a sídlo, je-li podnět podáván právnickou osobou,
   • specifikace navrhované dispozice,
   • zákres do mapy.
  • V případě nesvěřených nemovitých věcí musí žádost obsahovat náležitosti dle požadavku Magistrátu města Brna, Majetkového odboru MMB, Malinovského nám 3, Brno, Referát přípravy dispozic a informací.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Elektronická žádost musí být podána do datové schránky městské části Brno-střed, ID datové schránky qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Zasláním písemné žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v originále na adresu Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 nebo Měnínská 4, 601 92  Brno nebo osobním podáním písemné žádosti v originále na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 nebo Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  ----------
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  V případě dotazu řešeno individuálně z úrovně odboru majetku Úřadu městské části Brno-střed.
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná působnost.
 17. Oblast
  Dispozice s majetkem.
 18. Klíčová slova
  Pronájem, prodej, směna, nemovitá věc, pozemek, část pozemku.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  9. 6. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy