Žádost o souhlas s provedením oprav nebytového prostoru

 1. Název úkonu
  Žádost o souhlas s provedením oprav nebytového prostoru
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě zájmu o provedení oprav nebytového prostoru, který má ve správě Úřad městské části Brno-střed.
 3. Charakteristika úkonu
  Vyřízení žádosti o souhlas pronajímatele s provedením oprav nebytového prostoru. Souhlas je vydáván formou smlouvy o právu provést stavbu tzv. inominátní smlouva. Bez uzavření inominátní smlouvy není nájemce oprávněn opravy provést. S ohledem na technický stav je možné uzavírat inominátní smlouvu s umořením vložených nákladů a bez umoření vložených nákladů. Umořovat náklady lze jen u prostorů, kde tato možnost byla již avizována v rámci záměru pronájmu prostoru.
 4. Výsledek úkonu
  Uzavření smlouvy o právu provést stavbu/práce (inominátní smlouvy).
 5. Kdy věc řešit
  Ihned v návaznosti na uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Doručit písemnou žádost s veškerými přílohami e-mailem nebo datovou schránkou na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed.
  Podrobný postup vyřizování žádosti a rozsah dokumentů je specifikován v těchto podkladech: Postup opravy bez umoření a Postup opravy s umořením.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Doručit písemnou žádost s veškerými přílohami poštou nebo osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed.
  Podrobný postup vyřizování žádosti a rozsah dokumentů je specifikován v těchto podkladech: Postup opravy bez umoření a Postup opravy s umořením.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žadatel podává žádost na Úřad městské části Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno, a to na elektronickou adresu podatelny: podatelna.stred@brno.cz nebo datovou schránkou, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žadatel podává písemnou žádost na Úřad městské části Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno, poštou nebo osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, a to ve dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin a pátek od 8.00 do 14.00 hodin.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  -------
 13. Opravné prostředky
  Nejsou.
 14. Časté dotazy
  Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?
  Kde: Úřad městské části Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno, kancelář č. 31.
  Kdy: V případě zájmu o pronájem nebytového prostoru, který je v záměru na úřední desce, po uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání.
  S kým: Ing. Petra Hrazdírová, oddělení investiční, odbor investiční a správy bytových domů, Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, e-mail: petra.hrazdirova@brno-stred.cz, tel.: +420 542 526 262.
  Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
  Nejsou stanoveny – jedná se o samostatnou působnost. Nejedná se o správní řízení. Zpracování podkladů trvá nájemci obvykle min. 1–3 měsíce, dle rozsahu oprav a případné památkové ochrany objektu. Schválení a uzavření inominátní smlouvy trvá cca 1,5 měsíce.
 15. Sankce
  Nezaplacené nájemné může být důvodem záporného projednání žádosti. Nepovolené provedení oprav nebytového prostoru je považováno za porušení nájemní smlouvy. Sankce za porušení povinností nájemce při provádění stavebních úprav jsou uvedeny v inominátní smlouvě.  
 16. Působnost
  Samostatná.
 17. Oblast
  Opravy nebytových prostor.
 18. Klíčová slova
  Souhlas s opravami, nebytový prostor, smlouva o právu provést stavbu, inominátní smlouva.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  28. 4. 2021.
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Registr smluv.

Důležité odkazy