Souhlas s umístěním sídla společnosti/podnikání v bytě/nebytovém prostoru

 1. Název úkonu
  Souhlas s umístěním sídla společnosti/podnikání v bytě/nebytovém prostoru
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě zájmu o umístění sídla společnosti/podnikání v bytě/nebytovém prostoru.
 3. Charakteristika úkonu
  Vyřízení žádosti o umístění sídla společnosti/podnikání v bytě/nebytovém prostoru. Po podání žádosti je uzavřena smlouva o umístění sídla společnosti/podnikání v bytě/nebytovém prostoru z úrovně odboru investičního a správy bytových domů Úřadu městské části Brno-střed a vydán Souhlas s umístěním sídla společnosti/podnikání v bytě/nebytovém prostoru.
 4. Výsledek úkonu
  Uzavření smlouvy o umístění sídla společnosti/podnikání v bytě/nebytovém prostoru a získání souhlasu s umístěním sídla společnosti/podnikání v bytě/nebytovém prostoru.
 5. Kdy věc řešit
  Dle uvážení klienta.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Doručit písemnou žádost o umístění sídla společnosti/podnikání v bytě/nebytovém prostoru včetně povinných příloh e-mailem nebo datovou schránkou na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed.
  Přílohy žádosti:
  • kopie nájemní smlouvy (v případě, že je na nájemní smlouvě uvedeno více nájemců, je nutné doložit úředně ověřený souhlas ostatních nájemců se sídlem),
  • potvrzení o bezdlužnosti,
  • kopie výpisu z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu,
  • telefon případně e-mail žadatele.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Doručit písemnou žádost o umístění sídla společnosti/podnikání v bytě/nebytovém prostoru včetně povinných příloh poštou nebo osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed.
  Přílohy žádosti:
  • kopie nájemní smlouvy (v případě, že je na nájemní smlouvě uvedeno více nájemců, je nutné doložit úředně ověřený souhlas ostatních nájemců se sídlem),
  • potvrzení o bezdlužnosti,
  • kopie výpisu z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu,
  • telefon případně e-mail žadatele.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žadatel podává žádost na Úřad městské části Brno-střed, odbor bytový, Dominikánská 2, 601 69 Brno, a to na elektronickou adresu podatelny: podatelna.stred@brno.cz nebo datovou schránkou, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žadatel podává písemnou žádost na Úřad městské části Brno-střed, odbor bytový, Dominikánská 2, 601 69 Brno, poštou nebo osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, a to ve dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin a pátek od 8.00 do 14.00 hodin..
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  1 000 Kč.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  1 000 Kč + poplatek přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?
  Úřad městské části Brno-střed, odbor bytový, Dominikánská 2, 601 69 Brno, kancelář č. 17.

  Pro jaké domy je souhlas s umístěním sídla společnosti/podnikání vydáván?
  Pouze pro domy svěřené Úřadu městské části Brno-střed, seznam domů je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu městské části Brno-střed.
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná působnost obce.
 17. Oblast
  Správa majetku.
 18. Klíčová slova
  Umístění sídla společnosti/podnikání v bytě/nebytovém prostoru.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  3. 6. 2024
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy