Pronájem pozemků k pěstitelským účelům

 1. Název úkonu
  Pronájem pozemků k pěstitelským účelům
   
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě zájmu o pronájem pozemku, který je ve vlastnictví statutárního města Brna a je svěřen městské části Brno-střed, k pěstitelským účelům formou pachtovní smlouvy.
   
 3. Charakteristika úkonu
  Vyřízení žádosti o propachtování pozemku k pěstitelským účelům. Po podání žádosti je prověřen stav pozemku, možnost propachtování a projednán záměr propachtování. V případě souhlasu Rady městské části Brno-střed dojde ke zveřejnění záměru na úřední desce a po uplynutí doby zveřejnění dojde k uzavření pachtovní smlouvy z úrovně odboru majetku Úřadu městské části Brno-střed.
   
 4. Výsledek úkonu
  Uzavření pachtovní smlouvy k pěstitelským účelům.
   
 5. Kdy věc řešit
  Po doručení řádně podané žádosti.
   
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Doručit písemnou žádost o propachtování pozemku k pěstitelským účelům e-mailem nebo datovou schránkou na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed. Písemná žádost musí obsahovat:
  • jméno, příjmení, bydliště,
  • specifikace předmětu pronájmu (katastrální území, parcelní čísla, důvod žádosti)
    
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost musí být podána v originále na Podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 nebo Měnínská 4, 601 69 Brno.
  Písemná žádost musí obsahovat:
  • jméno, příjmení, bydliště,
  • specifikace předmětu pronájmu (katastrální území, parcelní čísla, důvod žádosti)
    
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Elektronická žádost musí být podána do datové schránky MČ Brno-střed (ID datové schránky qykbwe7).
   
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Zasláním písemné žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v originále na adresu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 nebo Měnínská 4, 601 69 Brno, nebo podáním písemné žádosti v originále osobně na Podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 nebo Měnínská 4, 601 69 Brno, a to ve dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin a pátek od 8.00 do 14.00 hodin.
   
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
   
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, (kromě poštovného, je-li doručováno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb).
   
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  Nejsou.
   
 13. Opravné prostředky
  Nejsou.
   
 14. Časté dotazy
  Kde, s kým a kdy životní situaci řešit? Úřad městské části Brno-střed, odbor majetku, Měnínská 4, 601 69 Brno, kancelář č. 116.
 15. Sankce
  Nejsou.
   
 16. Působnost
  Samostatná působnost.
   
 17. Oblast
  Pronájem ostatního majetku.
   
 18. Klíčová slova
  Pronájem pozemků k pěstitelským účelům, propachtování pozemků k pěstitelským účelům.
   
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  22. 4. 2023
   
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
   
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy