Pronájem nebytových prostor – občanské kluby v objektech Kounicova 5, Hybešova 65a a Křenová 57

 1. Název úkonu
  Pronájem nebytových prostor – občanské kluby v objektech Kounicova 5, Hybešova 65a a Křenová 57.
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě zájmu o pronájem nebo výpůjčku občanských klubů v objektech Kounicova 5, Hybešova 65a a Křenová 57.
 3. Charakteristika úkonu
  Podání žádosti o pronájem nebo výpůjčku nebytových prostor – občanských klubů v objektech Kounicova 5, Hybešova 65a a Křenová 57. Kontaktní osoba je Mgr. Anna Peloušková, Kancelář tajemníka Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 320 a e-mail: anna.pelouskova@brno-stred.cz.
  Statutární město Brno, městská část Brno-střed zveřejňuje svůj záměr pronajmout nemovitý majetek (pokud by se jednalo o dlouhodobý pronájem/výpůjčku občanských klubů Kounicova 5, Hybešova 65a a Křenová 57) v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení 159. RMČ Brno-střed č. RMČ/2017/159/43 ze dne 23. 10. 2017.
 4. Výsledky úkonu
  Podpis smlouvy o pronájmu nebo výpůjčce občanských klubů v objektech Kounicova 5, Hybešova 65a a Křenová 57.
 5. Kdy věc řešit
  Nejpozději 1 měsíc před požadovaným termínem pronájmu nebo výpůjčky.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Vyplněný a podepsaný formulář Žádost o pronájem společenského centra a občanských klubů nebo Žádost o výpůjčku společenského centra a občanských klubů. Oba formuláře lze stáhnout z webových stránek městské části.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Vyplněný a podepsaný formulář Žádost o pronájem společenského centra a občanských klubů nebo Žádost o výpůjčku společenského centra a občanských klubů. Oba formuláře lze stáhnout z webových stránek městské části.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Formulář s žádostí je možné poslat vyplněný a podepsaný na e-mail: anna.pelouskova@brno-stred.cz, elektronickou adresu podatelny: podatelna.stred@brno.cz nebo datovou schránkou, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Písemně zaslat na adresu Mgr. Anna Peloušková, Kancelář tajemníka Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo doručit osobně v úředních hodinách do kanceláře č. 16a v první patře dvorní budovy Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, a to v pondělí nebo ve středu od 8.00 do 17.00 hodin. Případně osobně podat na podatelně Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, a to ve dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin a pátek od 8.00 do 14.00 hodin.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  Ceník krátkodobých pronájmů prostor – občanské kluby Úřadu městské části Brno-střed, platný od 1. 2. 2020:
  Občanský klub Hybešova 65a
  • Jednorázový nekomerční pronájem: 100 Kč / 1 hod. vč. DPH
  • Jednorázový komerční pronájem: 250 Kč / 1 hod. vč. DPH
  Občanský klub Křenová 57 
  • Jednorázový nekomerční pronájem: 100 Kč / 1 hod. vč. DPH
  • Jednorázový komerční pronájem: 250 Kč / 1 hod. vč. DPH
  Občanský klub Kounicova 5
  • Jednorázový nekomerční pronájem: 100 Kč / 1 hod. vč. DPH
  • Jednorázový komerční pronájem: 250 Kč / 1 hod. vč. DPH
  Nekomerční pronájem lze využít např. pro setkávání nadací, občanských sdružení, obecně prospěšných společností. Komerční pronájem lze využít např. pro prezentaci a prodej výrobků firem, kulturní pořady a besedy, kde se vybírá vstupné (podnikatelská činnost).
 13. Opravné prostředky
  Nejsou.
 14. Časté dotazy
  Platí se další poplatky např. za energie a služby, nebo je cena pronájmu konečná?
  Ceny jsou uvedeny včetně energií a služeb. U celodenních pronájmů, tj. 10 hodin a více, se hradí nájemné ve výši desetinásobku hodinové sazby. Prostory klubů je možné poskytnout v pracovní dny mezi 8.00 až 22.00 hodinou, o víkendech a svátcích po domluvě (kluby lze pronajmout krátkodobě na jednorázovou akci, případně dle zájmu o dlouhodobý pronájem až na 12 měsíců).
  Za jakým účelem lze prostory využívat?
  Prostory je možno užívat za následujícím účelem:
  • prezentace, školení a další kulturní, výchovné, osvětové akce nestátních neziskových organizací (nadace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti),
  • kulturní pořady, setkání, besedy a další podobné spolkové aktivity spolků,
  • vzdělávací aktivity a kulturní pořady a akce organizované soukromými subjekty.
  Je zajištěno parkování?
  Upozorňujeme nájemce nebytových prostor, že pro oblast Brno-střed byl zaveden systém rezidentního parkování. Úřad městské části Brno-střed pro nájemce vjezd a parkovací stání nezajišťuje.
  Jak mohu uhradit platby za pronájem?
  Platby za pronájem lze hradit bankovním převodem, v hotovosti na pokladně Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo platebním automatem na Úřadu městské části Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno. Bezplatné zapůjčení prostor (výpůjčku) občanských klubů pro jednorázové akce schvaluje vedoucí odboru investičního a správy bytových domů Úřadu městské části Brno-střed a vedoucí oddělení správy budov odboru investičního a správy bytových domů Úřadu městské části Brno-střed na základě písemné žádosti.
  Kde je vchod do občanského klubu Kounicova 5?
  Do občanského klubu Kounicova 5 se vchází přes dům Kounicova 1.
 15. Sankce
  Nejsou.
 16. Působnost
  Samostatná působnost obce.
 17. Oblast
  Pronájem nebytových prostor.
 18. Klíčová slova
  Pronájem nebytových prostor, občanské kluby, klub, kulturní akce.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  22. 4. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru ani agendovém informačním systému.

Důležité odkazy