Pronájem nebytového prostoru

 1. Název úkonu
  Pronájem nebytového prostoru
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě, že má občan, právnická osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná zájem stát se nájemcem nebytového prostoru.
 3. Charakteristika úkonu
  Městská část Brno-střed pronajímá nebytové prostory v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna, které jí byly svěřeny do správy. O pronájmu rozhoduje Rada městské části Brno-střed. Seznam nebytových prostorů vhodných k pronájmu je k dispozici na Úřadu městské části Brno-střed na úřední desce nebo na stránkách www.brno-stred.cz.
  Na úřední desce městské části Brno-střed je zveřejněn záměr pronájmu nebytového prostoru, přičemž žadatel může požádat o pronájem předmětného nebytového prostoru od městské části Brno-střed, a to na základě žádosti o nebytový prostor. Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba (popř. osoba oprávněná jednat jménem žadatele).
 4. Výsledek úkonu
  Po projednání žádosti o nebytový prostor v orgánech samosprávy je/není nebytový prostor přidělen žadateli.
 5. Kdy věc řešit
  V případě žádosti o nebytový prostor.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Písemnou žádost s elektronicky ověřeným podpisem, která je k dispozici ke stažení na webových stránkách městské části.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Originál řádně vyplněné písemné žádosti opatřené podpisem nájemce. Žádost je k dispozici ke stažení na webových stránkách městské části.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost je možné zaslat elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: podatelna.stred@brno.cz nebo do datové schránky, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Řádně vyplněný formulář lze doručit osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, nebo poštou na adresu Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
  Kontaktní osoby:
  Martina Skalická, tel.: +420 542 526 272, kancelář č. 19
  Kristýna Nováčková, tel.: +420 542 526 273, kancelář č. 19
  Oddělení nájmu nebytových prostor, odbor bytový Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná.
 17. Oblast
  Nájem nebytových prostor
 18. Klíčová slova
  Nebytový prostor.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  20. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy