Prodej volné obecní vymezené jednotky

 1. Název úkonu
  Prodej volné obecní vymezené jednotky
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Pokud máte zájem získat do vlastnictví/spoluvlastnictví/společného jmění manželů byt nebo nebytový prostor, který je prodáván z úrovně městské části Brno-střed.
 3. Charakteristika úkonu
  Městská část Brno-střed uskutečňuje prodej svěřených volných bytových a nebytových jednotek prostřednictvím elektronické aukce. Minimální kupní cena takto prodávaných jednotek bude stanovena jako cena obvyklá dle znaleckého posudku. Prodej je realizován na základě smlouvy o spolupráci prostřednictvím společnosti Real Spektrum, a. s. formou elektronické aukce, která probíhá na adrese: aukce.brno-stred.cz.
 4. Výsledek úkonu
  Schválení vítěze uskutečněné aukce samosprávnými orgány městské části Brno-střed.
 5. Kdy věc řešit
  V případě zájmu sledovat adresu: aukce.brno-stred.cz a postupovat v souladu s dražební vyhláškou.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Nepodává se.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Nepodává se.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  V případě zájmu sledovat adresu: aukce.brno-stred.cz a postupovat v souladu s dražební vyhláškou.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Nelze.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  Nejsou.
 13. Opravné prostředky
  Nejsou.
 14. Časté dotazy
  Veškeré informace jsou uvedeny na adrese: aukce.brno-stred.cz.
 15. Sankce
  Nejsou.
 16. Působnost
  Samostatná působnost.
 17. Oblast
  Dispozice s majetkem.
 18. Klíčová slova
  Prodej, byt, nebytová jednotka, elektronická aukce.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  21. 4. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Smlouva o převodu po podpisu je uveřejněna v souladu se zákonem 340/2015 Sb. v registru smluv.

Důležité odkazy