Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Žádost o souhlas s provedením oprav nebytového prostoru

 1. Identifikační číslo
  -------
 2. Kód
  SBD_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o souhlas s provedením oprav nebytového prostoru
 4. Základní informace k životní situaci
  Žádost o souhlas s provedením oprav nebytového prostoru musí být podána před zahájením oprav nebytového prostoru. Souhlas je vydáván formou smlouvy o právu provést stavbu tzv. inominátní smlouva. Bez uzavření inominátní smlouvy není nájemce oprávněn opravy provést. S ohledem na technický stav je možné uzavírat inomitnání smlouvu s umořením vložených nákladů a bez umoření vložených nákladů. Umořovat náklady lze jen u prostorů, kde tato možnost byla již avizována v rámci záměru pronájmu prostoru.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel je nájemce nebytového prostoru (popř. zplnomocněná osoba, zástupce starší 18 let).
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost podává žadatel písemně, musí v ní být uvedeno:
  • jméno a příjmení žadatele
  • adresa (sídlo)
  • tel. kontakt případně e-mail
  • číslo nebytového prostoru
  • rozsah oprav
  • výše předpokládaných nákladů na opravy včetně položkového rozpočtu
  • termín ukončení oprav

  Podrobný postup vyřizování žádosti a rozsah dokumentů je specifikován v těchto podkladech:
  Postup opravy bez umoření nákladů
  Postup opravy s umořením nákladů

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručením písemné žádosti s veškerými přílohami poštou, e-mailem nebo osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Jedná-li se o nebytový prostor, který má ve správě ÚMČ Brno-střed, podává žadatel žádost na ÚMČ Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: ÚMČ Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  S kým: Ing. Petra Hrazdírová
  Žádost je možné zaslat:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  • doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno
  • zaslat e-mailem na adresu podatelna.stred@brno.cz
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při osobním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. originál zplnomocnění v dané věci jednat.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  -------
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Nejsou stanoveny – jedná se o samostatnou působnost. Nejedná se o správní řízení. Zpracování podkladů trvá nájemci obvykle min. 1-3 měsíce, dle rozsahu oprav a případné památkové ochrany objektu. Schválení a uzavření smlouvy cca 1,5 měsíce.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  -------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Písemné dotazy lze zasílat s ověřeným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu podatelna.stred@brno.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
  § 1746 odst. 2 a § 2220 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
 18. Jaké jsou související předpisy
  ----------
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Samostatná aktivita městské části Brno-střed
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nezaplacené nájemné může být důvodem záporného projednání žádosti.
  Nepovolené provedení oprav nebytového prostoru je považováno za porušení nájemní smlouvy.
 21. Nejčastější dotazy
  ------
 22. Další informace
  ------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů, tel.: +420 542 526 262
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  -------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Petra Hrazdírová, oddělení správy bytových domů, Odbor investiční a správy bytových domů,  ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, email: petra.hrazdirova@brno-stred.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 3. 2021
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 3. 2021
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -------