Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Žádost o pronájem pozemku pod nemovitou věcí ve vlastnictví žadatele

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  POZ_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o pronájem pozemku pod nemovitou věcí ve vlastnictví žadatele.
 4. Základní informace k životní situaci
  Jedná se o pronájem pozemku, který je ve vlastnictví statutárního města Brna a je svěřen městské části Brno-střed. Nemovitá věc na něm stojící je ve vlastnictví žadatele (např. garáž, rodinný dům apod.).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost může podat vlastník nemovité věci, nebo jím pověřená osoba na základě ověřené plné moci.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost o pronájem nemovité věci musí mít písemnou formu.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemnou žádostí na podatelně Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“).
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ BS, Měnínská 4, Odbor majetku
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ BS, Měnínská 4, Odbor majetku, tel.: +420 542 526 366, e-mail: podatelna.stred@brno.cz, v úřední dny (pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin), mimo úřední dny po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
  • Výpis z listu vlastnictví nebo kopie nabývacího titulu (např. kupní či darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví) nemovité věci stojící na pozemku statutárního města Brna
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nejsou stanoveny
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nejedná se o správní řízení – poplatky se neúčtují
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro vyřízení není stanovena
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Žádní
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Uzavřít příslušnou nájemní smlouvu
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na elektronické adrese podatelna.stred@brno.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je třeba předložit veškeré požadované přílohy.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Obecně závazná vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek
 18. Jaké jsou související předpisy
  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Nejsou stanoveny
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  Nejsou stanoveny
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Osobně, telefonicky, e-mailem, internetové stránky městské části Brno-střed a města Brna (www.brno-stred.cz, www.brno.cz).
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor majetku ÚMČ BS
 26. Kontaktní osoba
  Mgr. Hana Čermáková, právnička Odboru majetku ÚMČ BS, Měnínská 4, 602 00 Brno, tel.: +420 542 526 366, e-mail: podatelna.stred@brno.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  10. 8. 2020
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  10. 8. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------