Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Souhlas s umístěním sídla společnosti/podnikání v bytě/nebytovém prostoru

 1. Identifikační číslo
  -------
 2. Kód
  SBD_03
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Souhlas s umístěním sídla společnosti/podnikání v bytě/nebytovém prostoru
 4. Základní informace k životní situaci
  Souhlas s umístěním sídla společnosti/podnikání slouží jako podklad pro zápis sídla podnikatele do obchodního nebo živnostenského rejstříku.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Nájemce/příslušník bytu/nebytového prostoru.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání písemné žádosti včetně příloh:
  • kopie nájemní smlouvy (v případě, že je na nájemní smlouvě uvedeno více nájemců, je nutné doložit úředně ověřený souhlas ostatních nájemců se sídlem)
  • potvrzení o bezdlužnosti
  • kopie výpisu z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu
  • telefonický kontakt, případně e-mail žadatele
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručením písemné žádosti na ÚMČ Brno-střed
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Žadatel podává žádost na ÚMČ Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Žádost o umístění sídla společnosti/podnikání je možné zaslat:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  • elektronicky na adresu podatelna.stred@brno.cz s elektronicky ověřeným podpisem
  • doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádost včetně příloh.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  -------
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Poplatek činí 1.000 Kč.
  Úhradu lze provést dle pokynů referenta Odboru investičního a správy bytových domů:
  -    hotově na pokladně ÚMČ Brno-střed
  -    převodem na bankovní účet č. 43-8044220247/0100
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  30 dnů
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna.stred@brno.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  -    Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  -    Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
  -    Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 18. Jaké jsou související předpisy
  -------
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  -------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  -------
 21. Nejčastější dotazy
  Pro jaké domy je souhlas s umístěním sídla společnosti/podnikání vydáván?
  Pouze pro domy svěřené Úřadu městské části Brno-střed, seznam domů je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu městské části Brno-střed.
 22. Další informace
  -------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, na Odboru investičním a správy bytových domů +420 542 526 267.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  -------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor investiční a správy bytových domů, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Kamil Žitník, referent Odboru investičního a správy bytových domů, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 267.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  16. dubna 2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  25. ledna 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -------