Pronájem pozemků k pěstitelským účelům

 1. Název úkonu
  Pronájem pozemků k pěstitelským účelům
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě zájmu o pronájem pozemku, který je ve vlastnictví statutárního města Brna a je svěřen městské části Brno-střed, k pěstitelským účelům formou pachtovní smlouvy.
 3. Charakteristika úkonu
  Vyřízení žádosti o propachtování pozemku k pěstitelským účelům. Po podání žádosti je prověřen stav pozemku, možnost propachtování a projednán záměr propachtování. V případě souhlasu Rady městské části Brno-střed dojde ke zveřejnění záměru na úřední desce a po uplynutí doby zveřejnění dojde k uzavření pachtovní smlouvy z úrovně odboru investičního a správy bytových domů Úřadu městské části Brno-střed.
 4. Výsledek úkonu
  Uzavření pachtovní smlouvy k pěstitelským účelům.
 5. Kdy věc řešit
  Dle uvážení klienta.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Doručit písemnou žádost o propachtování pozemku k pěstitelským účelům e-mailem nebo datovou schránkou na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed. Žádost je ke stažení na webových stránkách městské části.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Doručit písemnou žádost o propachtování pozemku k pěstitelským účelům poštou nebo osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed. Žádost je ke stažení na webových stránkách městské části.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žadatel podává žádost na Úřad městské části Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno, a to na elektronickou adresu podatelny: podatelna.stred@brno.cz nebo datovou schránkou, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žadatel podává písemnou žádost na Úřad městské části Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno, poštou nebo osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, a to ve dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin a pátek od 8.00 do 14.00 hodin.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  -------
 13. Opravné prostředky
  -------
 14. Časté dotazy
  Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?
  Úřad městské části Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno, kancelář č. 31.
 15. Sankce
  -------
 16. Působnost
  Samostatná působnost obce.
 17. Oblast
  Pronájem ostatního majetku.
 18. Klíčová slova
  Pronájem pozemků k pěstitelským účelům, propachtování pozemků k pěstitelským účelům.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  15. 6. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy