Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Pronájem pozemků k pěstitelským účelům

 1. Identifikační číslo
  -------
 2. Kód
  POZ_03
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Pronájem pozemků k pěstitelským účelům
 4. Základní informace k životní situaci
  Jedná se o pronájem pozemku, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna a je svěřen městské části Brno-střed, k pěstitelským účelům formou pachtovní smlouvy.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o pronájem pozemku může podat občan, nebo jím pověřená osoba na základě ověřené plné moci.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Formulář „Žádost o pronájem pozemku“ lze získat buď na Odboru investičním a správy bytových domů Úřadu městské části Brno-střed, nebo je možné si jej stáhnout z internetových stránek Úřadu městské časti Brno-střed.
  Žádost o pronájem pozemku
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním písemné žádosti na podatelně ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, případně zasláním žádosti e-mailem na adresu: podatelna.stred@brno.cz
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, Odbor investiční a správy bytových domů, tel.: +420 542 526 267, e-mail: podatelna.stred@brno.cz, v úřední dny (v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin) a v neúřední dny po předchozí domluvě.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný občanský průkaz, případně ověřenou plnou moc.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Pronájem pozemků k pěstitelským účelům
  Žádost o pronájem pozemku
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro vyřízení není stanovena
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  -------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost lze podat na elektronickou adresu podatelna.stred@brno.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  -------
 18. Jaké jsou související předpisy
  -------
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  --------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  --------
 21. Nejčastější dotazy
  --------
 22. Další informace
  Cena pachtu je stanovena usnesením Rady městské části Brno-střed č. 140.13., ze dne 11. 2. 2008, ve výši 5 Kč/m2 /rok, přičemž každý rok se zvedá o částku odpovídající míře roční inflace.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Postup pro pronájem pozemků k jiným než pěstitelským účelům řeší Ing. Kamil Žitník, referent, Odbor Investiční a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed, tel.: +420 542 526 267.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  -------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor investiční a správy bytových domů, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Kamil Žitník, referent Odboru investičního a správy bytových domů, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 267
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  30. dubna 2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  8. 9. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -------