Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Pronájem nebytových prostor - občanské kluby v objektech Kounicova 43, Hybešova 65a a Křenová 57

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  PRO_02
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Pronájem nebytových prostor – občanské kluby v objektech Kounicova 43, Hybešova 65a a Křenová 57.
 4. Základní informace k životní situaci
  Městská část Brno-střed pronajímá nebytové prostory - občanské kluby v objektech Kounicova 43 o kapacitě 60 míst, Hybešova 65a o kapacitě 30 míst a Křenová 57 o kapacitě 24 míst. Občanské kluby jsou vybaveny stoly a židlemi. Občanský klub Kounicova 43 bude v provozu do 23. 12. 2020. Občanský klub Kounicova 43 bude nahrazen občanským klubem Kounicova 5
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel je fyzická nebo právnická osoba (popř. jednatel společnosti), popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Zájemce o pronájem výše uvedených nebytových prostor si objednává pronájem telefonicky na tel.: +420 542 526 264 (Vítězslav Nedbal), případně na e-mail: vitezslav.nedbal@brno-stred.cz
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Objednání pronájmu telefonicky nebo e-mailem.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Informovat se na Odboru investičním a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Objednání pronájmu občanských klubů: Vítězslav Nedbal, referent Odboru investičního a správy bytových domů, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69, tel.: +420 542 526 264.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Identifikační údaje pro vypsání příjmového pokladního dokladu.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o pronájem společenského centra a občanských klubů
  Žádost o výpůjčku společenského centra a občanských klubů
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Ceník nájemného:
  Jednorázový nekomerční pronájem: 100 Kč / 1 hod. vč. DPH
  Jednorázový komerční pronájem:     250 Kč / 1 hod. vč. DPH
  Doplňující informace k pronájmům:
  Ceny jsou uvedeny včetně energií a služeb. U celodenních pronájmů, tj.10h a více, se hradí nájemné ve výši desetinásobku hodinové sazby. Prostory klubů je možné poskytnout v pracovní dny mezi 8.00 až 22.00 hodin, o víkendech a svátcích po domluvě. Upozorňujeme nájemce nebytových prostor, že pro oblast Brno-střed byl zaveden systém rezidentního parkování. ÚMČ Brno-střed pro nájemce vjezd a parkovací stání nezajišťuje. Platby za pronájem se hradí v hotovosti správci klubu před konáním akce. Bezplatné zapůjčení prostor (výpůjčku) Občanských klubů pro jednorázové akce schvaluje vedoucí OISBD ÚMČ BS a vedoucí Oddělení správy budov OISBD ÚMČ BS na základě písemné žádosti.
  Postup při vyřízení žádosti o výpůjčku:
  • telefonicky rezervovat termín pronájmu - tel.: +420 542 526 264 - Vítězslav Nedbal
  • žádost o výpůjčku zaslat e-mailem na adresu vitezslav.nedbal@brno-stred.cz nebo zaslat na adresu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, Odbor investiční a správy bytových domů, nejpozději 1 měsíc před požadovaným termínem pronájmu.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  -------
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  -------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  -------
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  -------
 18. Jaké jsou související předpisy
  -------
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  -------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  ------
 21. Nejčastější dotazy
  -------
 22. Další informace
  -------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů tel.: +420 542 526 264.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  -------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor investiční a správy bytových domů, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Vítězslav Nedbal, referent Odboru investičního a správy bytových domů, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69, tel.: +420 542 526 264.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  -------
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  24. 8. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ------