Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Pronájem nebytového prostoru

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  DIS_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Pronájem nebytového prostoru
 4. Základní informace k životní situaci
  Městská část Brno-střed pronajímá nebytové prostory v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna, které jí byly svěřeny do správy. O pronájmu rozhoduje Rada městské části Brno-střed. Seznam nebytových prostorů vhodných k pronájmu je k dispozici na Úřadu městské části Brno-střed na úřední desce nebo na stránkách www.brno-stred.cz. Žádost o pronájem nebytových prostorů lze podat na podatelně Úřadu městské části Brno-střed (dále na ÚMČ Brno-střed), formou žádosti v zalepené obálce a s uvedením adresy požadovaného nebytového prostoru, nebo zaslat poštou, příp. prostřednictvím datové schránky.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel je fyzická nebo právnická osoba (popř. osoba oprávněná jednat jménem žadatele).
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost podává žadatel písemně, a to na příslušném formuláři vydaném ÚMČ Brno-střed, Odborem bytovým, ve kterém musí být řádně vyplněny všechny požadované údaje.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručením písemné žádosti s veškerými přílohami poštou nebo osobně v zalepené obálce s uvedením adresy požadovaného nebytového prostoru na podatelnu ÚMČ Brno-střed, nebo zaslat poštou, příp. prostřednictvím datové schránky.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Jedná-li se o pronájem nebytového prostoru, který je svěřen městské části Brno-střed, podává žadatel žádost na ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  Žádost je možné zaslat:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  • doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno
  • prostřednictvím datové schránky
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při osobním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Žádost o pronájem nebytového prostoru“ lze získat buď na Odboru bytovém ÚMČ Brno-střed, nebo je možné si jej stáhnout z internetových stránek ÚMČ Brno-střed.
  Žádost o pronájem nebytového prostoru
  Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání – varianta A
  Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání – varianta B
  Smlouva o nájmu
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Nejsou stanoveny. Žádosti se vyřizují bezodkladně.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Písemné dotazy lze zasílat s ověřeným elektronickým podpisem na el. adresu podatelna.stred@brno.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  • Směrnice o pronájmu nebytových prostorů
 18. Jaké jsou související předpisy
  ----------
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Martina Skalická tel.: +420 542 526 272.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový
 26. Kontaktní osoba
  Martina Skalická, tel.: +420 542 526 272, Oddělení nájmu bytů a nebytových prostor, Odbor bytový Brno-střed, Dominikánská 2, Brno
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  3. 9. 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
    3. 12. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------