Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Prodej volné obecní vymezené jednotky

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  DOM_11
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Prodej volné obecní vymezené jednotky
 4. Základní informace k životní situaci
  Městská část Brno-střed bude uskutečňovat prodeje svěřených volných bytových a nebytových jednotek prostřednictvím elektronické aukce.
  Minimální kupní cena takto prodávaných jednotek bude stanovena jako cena obvyklá dle znaleckého posudku.
  Prodej bude uskutečněn na základě smlouvy o spolupráci prostřednictvím společnosti Real Spektrum, a. s. formou elektronické aukce, která bude probíhat na adrese aukce.brno-stred.cz. Lhůta pro vyřízení není stanovena, obvykle 1 rok.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická nebo právnická osoba
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splatnost kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy na účet městské části Brno-střed na výzvu Odboru majetku Úřadu městské části Brno-střed, a to do dvou měsíců od jejího obdržení.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Sledovat úřední desku ÚMČ BS.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  V případě svěřených nemovitých věcí na ÚMČ Brno-střed.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Odbor majetku ÚMČ Brno-střed
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Dle pokynů aukční vyhlášky.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář není stanoven.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nejedná se o správní řízení – poplatky se neúčtují
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro vyřízení není stanovena.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Žádní
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádné
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Není
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  „Postup města při prodeji bytového fondu“ schválený Zastupitelstvem města Brna na Z7/16 dne 15.3.2016.
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Obecně závazná vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek.
  Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Nejsou stanoveny
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nejsou stanoveny
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných nebo v jiné formě
  Osobně, telefonicky, e-mailem, internetové stránky MČ Brno-střed a města Brna (www.brno-stred.cz, www.brno.cz).
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor majetku ÚMČ BS
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Pavlína Kousalíková, Odbor majetku ÚMČ BS, Měnínská 4, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 364, e-mail: podatelna.stred@brno-stred.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  10. 8. 2020
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  10. 8. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------