Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Privatizace (odprodej) bytového domu dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“ 

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  DOM_05
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Privatizace (odprodej) bytového domu dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“ schváleného Zastupitelstvem města Brna na Z7/16 dne 15. 3. 2016 (dále jen „Postup města“).
 4. Základní informace k životní situaci
  Stávající nájemci bytů a nebytových prostor v bytovém domě mají právo žádat o privatizaci (odprodej) bytového domu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Nájemci bytů a nebytových prostor (minimálně 70 % z nich), zastoupení kontaktní osobou.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podmínky a postup privatizace (odprodeje) jsou stanoveny „Postupem města“.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemnou žádostí.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Podatelna Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“).
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ BS, Měnínská 4, Odbor majetku, tel.: +420 542 526 361, e-mail: podatelna.stred@brno.cz, v úřední dny (pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin), mimo úřední dny po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádné
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Písemná žádost, která musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • specifikace požadavku
  • datum vyhotovení žádosti
  • adresa bytového domu (ulice a číslo organizační)
  • kontaktní osoba pro doručování (jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail)
  Jako příloha se dokládá originál seznamu nájemců předmětného domu obsahující:
  • číslo bytu nebo nebytového prostoru
  • jméno a příjmení nájemce
  • vlastnoruční podpis nájemce (originál)
  • datum vyhotovení seznamu (seznam nájemců včetně jejich originálních vlastnoručních podpisů musí být aktuální, a to k datu vyhotovení žádosti)
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nejedná se o správní řízení – poplatky se neúčtují
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V případě neprojednání žádosti podané minimálně 70 % nájemců bytů a nebytových prostor z úrovně městské části do 9 měsíců od doručení příslušné městské části, se má za to, že k prodeji domu nemá městská část námitek. O prodeji s konečnou platností rozhodují samosprávné orgány města.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Žádní
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádné
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádná
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  „Postup města při prodeji bytového fondu“ schválený Zastupitelstvem města Brna na Z7/16 dne 15. 3. 2016
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  Obecně závazná vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Nejsou stanoveny
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nejsou stanoveny
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Osobně, telefonicky, e-mailem, internetové stránky městské části Brno-střed a města Brna (www.brno-stred.cz, www.brno.cz).
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor majetku ÚMČ BS
 26. Kontaktní osoba
  Mgr. Marta Sukupová, pověřená vedením Odboru majetku ÚMČ BS, Měnínská 4, 602 00 Brno, tel.: +420 542 526 361, e-mail: podatelna.stred@brno.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  10. 8. 2020
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  10. 8. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------