Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Potřeba bydlení v domě zvláštního určení, žádost o byt v domě s pečovatelskou službou

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  USP_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou
 4. Základní informace k životní situaci
  Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny především pro občany, kteří jsou příjemci starobního důchodu, a pro občany, kteří jsou invalidní ve třetím stupni invalidity, starší 60 let, jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči a umožňuje jim vést samostatný život ve vhodných podmínkách.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou do nájmu může podat svéprávný občan, který:
  • je občanem ČR,
  • pobývá na území ČR v souladu s platnými právními předpisy o pobytu cizinců,
  • je poživatelem invalidního důchodu třetího stupně starší 60 let, případně starobního důchodu,
  • neužívá protiprávně byt, či nebytový prostor, ve stávajícím bytě hrubě neporušuje podmínky nájemní smlouvy,
  • žadatel ani jeho manžel(ka) není v ČR vlastníkem bytu ani bytového domu, případně pokud neprokáží, že jej nemohou z vážných důvodů užívat.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Občan, který má zájem o přidělení bytu v DPS a má trvalé bydliště na území MČ Brno-střed, se dostaví na Úřad městské části (dále jen ÚMČ) Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, 2. patro, dveře č. 222A, kde mu bude poskytnut formulář žádosti o byt zvláštního určení - byt v domě s pečovatelskou službou a potřebné informace. Sociální pracovnice po dohodě s žadatelem provede šetření v bytě. Zápis z tohoto šetření bude tvořit přílohu žádosti. Žádost bude následně postoupena na Magistrát města Brna, bytový odbor, Malinovského nám. 3, Brno, který ve věci rozhodne.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemným podáním
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Vyplněné formuláře je nutné doručit osobně na ÚMČ Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, Brno, 2. patro, dveře č. 222A, paní Eva Šobková, DiS., nebo na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, 2. patro,  dveře č. 222A, paní Eva Šobková, DiS. Úřední dny: pondělí a středa 8:00–17:00 hodin. V neúřední dny po dohodě na telefonním čísle +420 542 526 210.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o byt zvláštního určení (DPS) je k dispozici na odboru sociálním a zdravotním, Malinovského nám. 4, 2. patro, dveře č. 222A a na Magistrátu města Brna, bytový odbor, Malinovského nám. 3, Brno. K formuláři je třeba doložit souhlas dle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, tento je k dispozici na ÚMČ Brno-střed, odboru sociálním a zdravotním, Malinovského nám. 4, Brno, 2. patro, dveře č. 222A, dále je třeba doložit vyjádření lékaře, potvrzení o výši důchodu a potvrzení o bezdlužnosti (řádné placení nájemného).
  Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou
  Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou
  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro žádost o byt v domě s pečovatelskou službou
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro zaevidování žádosti je bezodkladně, k vyřízení žádosti není lhůta žádná a závisí na počtu volných bytů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Magistrát města Brna, bytový odbor, Malinovského nám. 3, Brno
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Umožnit sociální pracovnici OSZ ÚMČ Brno-střed dle dohody provést šetření v domácnosti.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  e-mail: podatelna.stred@brno.cz
  ID datové schránky: qykbwe7
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  zákon ČNR č. 102/1992 Sb., § 10, část. II, Byty v domech zvláštního určení
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ---------------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ---------------
 21. Nejčastější dotazy
  Kde se nacházejí Domy s pečovatelskou službou?
  Brno:
  • Arménská 2/4, Bohunice
  • Pompova 1, Brno-jih
  • Rotalova 15, 19, Brno-sever
  • Křenová 39, Brno-střed
  • Hybešova 65 a, b, c, Brno-střed
  • Zderadova 5, Brno-střed
  • Křídlovická 13, Brno-střed
  • Čechyňská 15, Brno-střed
  • Vondrákova 7/9, Bystrc
  • Kavčí 1, Bystrc
  • Pahrbek 13, Černovice
  • Libušina tř. 8, Kohoutovice
  • Stamicova 11, Kohoutovice
  • Součkova 4, 6, Komín
  • Vavřinecká 13, Komín
  • Ptašínského 9, 11, Královo Pole
  • Kabátníkova 8, Královo Pole
  • Kartouzská 14/Štefánikova 63a
  • Purkyňova 91a, Královo Pole
  • Poláčkova 1 – 12, Líšeň
  • Renčova 5, Řečkovice
  • ul. Kosmonautů 23, Starý Lískovec
  • Bzenecká 19, 21, Vinohrady
  • Pálavské nám. 1, 2, Vinohrady
  • Stará Osada 26, 28, 30, 32/34, Židenice
  • Kosmákova 38, 48, Židenice

  Jaká je čekací doba na přidělení bytu v DPS?
  Dle aktuálního zájmu žadatelů o konkrétní dům a počtu volných bytů.

 22. Další informace
  ÚMČ Brno-střed přidělení bytu v DPS pouze doporučuje. O přidělení rozhoduje Magistrát města Brna, bytový odbor, Malinovského náměstí 3, Brno.
  Komise bydlení Rady města Brna schvaluje pořadník žadatelů.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Osobní návštěvou na ÚMČ Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám., Brno, 2. patro, dveře č. 222A, paní Eva Šobková, DiS., nebo na tel. čísle: +420 542 526 210. Dále také na www.brno.cz.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  -------------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, vedoucí odboru Mgr. Eva Maláčová
 26. Kontaktní osoba
  ÚMČ Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, Brno, 2. patro, dveře č. 222A, paní Eva Šobková, DiS., tel: +420 542 526 210, e-mail: podatelna.stred@brno.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  28. 8. 2014
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 4. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------