Potřeba bydlení v domě zvláštního určení, žádost o byt v domě s pečovatelskou službou

 1. Název úkonu
  Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě potřeby bydlení v domě s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“).
 3. Charakteristika úkonu
  Podání žádosti o byt v DPS slouží k získání bytu, dle žádosti. Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou do nájmu může podat svéprávný občan, který:
  • je občanem ČR,
  • pobývá na území ČR v souladu s platnými právními předpisy o pobytu cizinců,
  • je poživatelem invalidního důchodu starší 60 let, případně starobního důchodu,
  • neužívá protiprávně byt, či nebytový prostor, ve stávajícím bytě hrubě neporušuje podmínky nájemní smlouvy,
  • žadatel ani jeho manžel(ka) není v ČR vlastníkem bytu ani bytového domu, případně pokud neprokáží, že jej nemohou z vážných důvodů užívat.
 4. Výsledek úkonu
  Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, dle žádosti. Městská část Brno-střed přidělení bytu v DPS pouze doporučuje. O přidělení rozhoduje Magistrát města Brna, bytový odbor, Malinovského náměstí 3, Brno.
 5. Kdy věc řešit
  Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny především pro občany, jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči a přidělení bytu v DPS jim umožňuje nadále vést samostatný život ve vhodných podmínkách a přirozeném prostředí. Jedná se o občany, kteří jsou příjemci starobního důchodu a pro občany, kteří jsou invalidní, starší 60 let.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Žádost se podává na předepsaném tiskopise. Žádost je možno stáhnout na stránkách městské části nebo na www.brno.cz. Vyplněnou žádost včetně vyjádření lékaře spolu s potvrzením o výši důchodu, potvrzením o bezdlužnosti (řádném placení nájemného) a případnými dalšími přílohami podá žadatel na Úřad městské části Brno-střed, odbor sociální a zdravotní. Úřad po provedení šetření v domácnosti žadatele společně s vyjádřením postoupí žádost na bytový odbor Magistrátu města Brna. Elektronická žádost musí být podána prostřednictví e-mailové adresy: podatelna.stred@brno.cz nebo datovou schránkou, ID datové schránky: qykbwe7.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost se podává na předepsaném tiskopise. Žádost je možno vyzvednout na bytovém odboru Magistrátu města Brna nebo Úřadu městské části Brno-střed. Případně stáhnout na stránkách městské části Brno-střed nebo na stránkách www.brno.cz. Vyplněnou žádost včetně vyjádření lékaře spolu s potvrzením o výši důchodu, potvrzením o bezdlužnosti (řádném placení nájemného) a případnými dalšími přílohami podá žadatel na odbor sociální a zdravotní Úřadu městské části Brno-střed, Malinovského nám. 4, 602 00 Brno, 2. patro, dveře č. 222A, paní Eva Šobková, DiS, tel.: +420 542 526 210, která se agendou zabývá. Úřad po provedení šetření v domácnosti žadatele společně s vyjádřením postoupí žádost na bytový odbor Magistrátu města Brna Malinovského nám. 3, Brno.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  E-mailem na adrese: podatelna.stred@brno.cz nebo datovou schránkou, ID datové schránky: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobně na Úřadu městské části Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, 602 00 Brno, 2. patro, dveře č. 222A, paní Eva Šobková, DiS, tel.: +420 542 526 210. Prostřednictvím podatelny úřadu Dominikánská 2, 601 69 Brno, Měnínská 4, 601 92 Brno nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ------------
 13. Opravné prostředky
  ------------
 14. Časté dotazy
  Kde se nacházejí domy s pečovatelskou službou?
  • Arménská 2/4, Bohunice
  • Pompova 1, Brno-jih
  • Rotalova 15, 19, Brno-sever
  • Křenová 39, Brno-střed
  • Hybešova 65 a, b, c, Brno-střed
  • Zderadova 5, Brno-střed
  • Křídlovická 13, Brno-střed
  • Čechyňská 15, Brno-střed
  • Vondrákova 7/9, Bystrc
  • Kavčí 1, Bystrc 
  • Pahrbek 13, Černovice
  • Libušina tř. 8, Kohoutovice
  • Stamicova 11 – Juventus, Kohoutovice
  • Součkova 4, 6, Komín
  • Vavřinecká 13, Komín
  • Ptašínského 9, 11, Královo Pole
  • Kabátníkova 8, Královo Pole
  • Kartouzská 14/Štefánikova 63a
  • Purkyňova 91a, Královo Pole
  • Poláčkova 1–12, Líšeň
  • Renčova 5, Řečkovice
  • ul. Kosmonautů 23, Starý Lískovec
  • Bzenecká 19, 21, Vinohrady
  • Pálavské nám. 1, 2, Vinohrady
  • Stará Osada 26, 28, 30, 32/34, Židenice
  • Kosmákova 38, 48, Židenice
  • Pod Nemocnicí 25, Bohunice
  • Cejl 75,77, Brno-střed
  • Vojtova 7,9, Brno-střed
  • Bedřichovická 19, Slatina
  Jaká je čekací doba na přidělení bytu?
  Dle aktuálního zájmu žadatelů o konkrétní dům a počtu volných bytů.
  Jaká jsou kritéria pro přidělení bytu?
  Na každý dům je sestavován bytovým odborem samostatný pořadník.
 15. Sankce
  ------------
 16. Působnost
  Samostatná.
 17. Oblast
  Sociální, Bydlení.
 18. Klíčová slova
  Dům s pečovatelskou službou
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  22. 4. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  A343/CR8050

Důležité odkazy