Potřeba bydlení v domě zvláštního určení – žádost o bezbariérový byt

 1. Název úkonu
  Potřeba bydlení v bezbariérovém bytě
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě potřeby bydlení v bezbariérovém bytě.
 3. Charakteristika úkonu
  Podání žádosti o bezbariérový byt slouží k získání bytu, dle žádosti. Žádost o přidělení bezbariérového bytu do nájmu může podat svéprávný občan, který:
  • je občanem ČR,
  • pobývá na území ČR v souladu s platnými právními předpisy o pobytu cizinců,
  • neužívá protiprávně byt, či nebytový prostor, ve stávajícím bytě hrubě neporušuje podmínky nájemní smlouvy,
  • žadatel ani jeho manžel(ka) není v ČR vlastníkem bytu ani bytového domu, případně pokud neprokáží, že jej nemohou z vážných důvodů užívat,
  • má zrakové či tělesné postižení,
  • je rodič nezletilého dítěte se zrakovým nebo tělesným postižením.
 4. Výsledek úkonu
  Přidělení bezbariérového bytu, dle žádosti. Úřad městské části Brno-střed přidělení bezbariérového bytu pouze doporučuje. O přidělení rozhoduje Magistrát města Brna, bytový odbor, Malinovského náměstí 3, Brno.
 5. Kdy věc řešit
  Bezbariérové byty jsou určeny pro zdravotně postižené občany s tělesným či zrakovým postižením, jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči a umožňuje jim vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách a přirozeném prostředí. Případně jsou schopni vést samostatný život s dopomocí osobní asistence, kterou si zajistí.
  Žádá-li občan o bezbariérový byt, musí jeho zdravotní stav nebo stav nezletilého dítěte, které má v péči, vyžadovat dle vyjádření lékaře bydlení v bezbariérovém bytě (má pohybové postižení vyžadující používání zdravotních pomůcek či zrakové postižení).
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Žádost se podává na předepsaném tiskopise. Žádost lze stáhnout ze stránek Magistrátu města Brna. Vyplněnou žádost včetně vyjádření lékaře spolu s potvrzením o výši důchodu, potvrzením o bezdlužnosti (řádném placení nájemného) a případnými dalšími přílohami podá žadatel na Úřad městské části Brno-střed, odbor sociální a zdravotní. Úřad po provedení šetření v domácnosti žadatele společně s vyjádřením postoupí žádost na bytový odbor Magistrátu města Brna. Elektronická žádost musí být podána prostřednictví e-mailové adresy: podatelna.stred@brno.cz nebo datovou schránkou, ID datové schránky: qykbwe7.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost se podává na předepsaném tiskopise. Žádost je možno vyzvednout na bytovém odboru Magistrátu města Brna nebo Úřadu městské části Brno-střed. Případně stáhnout ze stránek Magistrátu města Brna. Vyplněnou žádost včetně vyjádření lékaře spolu s potvrzením o výši důchodu, potvrzením o bezdlužnosti (řádném placení nájemného) a případnými dalšími přílohami podá žadatel na odbor sociální a zdravotní Úřadu městské části Brno-střed, Malinovského nám. 4, 602 00 Brno, 2. patro, dveře č. 222A, paní Eva Šobková, DiS, tel.: +420 542 526 210, která se agendou zabývá. Úřad po provedení šetření v domácnosti žadatele společně s vyjádřením postoupí žádost na bytový odbor Magistrátu města Brna Malinovského nám. 3, Brno.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  E-mailem na adrese: podatelna.stred@brno.cz nebo datovou schránkou, ID datové schránky: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobně na Úřadu městské části Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, 602 00 Brno, 2. patro, dveře č. 222A, paní Eva Šobková, DiS, tel.: +420 542 526 210. Prostřednictvím podatelny úřadu Dominikánská 2, 601 69 Brno, Měnínská 4, 601 92 Brno nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ------------
 13. Opravné prostředky
  ------------
 14. Časté dotazy
  Kde se nacházejí bezbariérové byty?
  Bezbariérové byty se zpravidla nacházejí v některých domech s pečovatelskou službou v různých počtech:
  • Arménská 2/4, Bohunice – 6 bytů
  • Pompova 1, Brno-jih – 2 byty
  • Rotalova 15, 19, Brno-sever – 8 bytů
  • Křenová 39, Brno-střed – 5 bytů
  • Hybešova 65 a, b, c, Brno-střed – 8 bytů
  • Zderadova 5, Brno-střed – 2 byty
  • Křídlovická 13, Brno-střed – 2 byty
  • Čechyňská 15, Brno-střed – 4 byty
  • Vondrákova 7/9, Bystrc – 4 byty
  • Kavčí 1, Bystrc – 4 byty
  • Pahrbek 13, Černovice – 3 byty
  • Libušina tř. 8, Kohoutovice – 3 byty
  • Stamicova 11 – Juventus, Kohoutovice – 12 bytů
  • Součkova 4, Komín – 1 byt
  • Vavřinecká 13, Komín – 2 byty
  • Kartouzská 14/Štefánikova 63a – 4 byty
  • Purkyňova 91a, Královo Pole – 4 byty
  • Renčova 5, Řečkovice – 3 byty
  • Stará Osada 26, 28, 30, 32/34, Židenice – 5 bytů
  Domy s bezbariérovými byty:
  • Kosmonautů 17/19, Starý Lískovec – 100 bytů
  • Mikulovská 9, Vinohrady – 66 bytů
  V ostatních domech:
  • Konopiska 33, Bosonohy – 1 byt
  • Tomečkova 1, 3, 5,  Brno-sever – 14 bytů
  • Cacovická 66, Brno-sever – 3 byty
  • Bratislavská 39, Brno-sever – 1 byt
  • Francouzská 68, Brno-sever – 2 byty
  • Francouzská 60, Brno-střed – 4 byty
  • Zderadova 3, Brno-střed – 4 byty
  • Tržní 2, Brno-střed – 4 byty
  • Pahrbek 19, 21, Černovice – 5 bytů
  • Ctiradova 27, Chrlice – 1 byt
  • Podbělová 4, 6, 8, 10, Líšeň – 4 byty
  • V Újezdech 3, Medlánky – 2 byty
  • Jabloňová 22–28, Medlánky – 12 bytů
  • Pálavské nám. 13, Vinohrady – 5 bytů
  • Bělohorská 155, 157, 159 – 5 bytů
  Jaká je čekací doba na přidělení bezbariérového bytu?
  Dle aktuálního zájmu žadatelů o konkrétní dům a počtu volných bytů.
  Jaká jsou kritéria pro přidělení bytu?
  Na každý dům je sestavován bytovým odborem Magistrátu města Brna samostatný pořadník.
 15. Sankce
  -----------
 16. Působnost
  Samostatná.
 17. Oblast
  Sociální, Bydlení.
 18. Klíčová slova
  Bezbariérový byt.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  20. 3. 2024
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  A343/CR8050

Důležité odkazy