ZŠ Úvoz 55

Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace je organizací, jejímž zřizovatelem je město Brno, městská část Brno-střed. Je situována v příjemném prostředí na úpatí Kraví hory, téměř ve středu města. Má za sebou již více než půlstoletí své existence a během této doby se právem zařadila na přední místo mezi brněnskými základními školami. Veřejnosti se zapsala do povědomí jako sportovní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na lední hokej, ale v současnosti jde o školu s velmi širokým zaměřením a intenzivní výukou nadaných. 

Školu navštěvuje 553 žáků ve 28 třídách, kteří se vyučují podle školního vzdělávacího programu „ÚVOZ“. Škola má dobré prostorové a personální podmínky, které umožňují plnit vytyčené cíle.

Součástí školy je sportovní areál s víceúčelovým hřištěm, hřištěm na házenou a malou kopanou, atletický areál a rovněž zimní stadion a školní jídelna, které jsou samostatnými příspěvkovými organizacemi Městské části Brno-střed. Školní jídelna může zajišťovat obědy až pro 1 000 strávníků.

Sportovní aktivity školy

 • Výchova mladých hokejistů ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy, 
 • účast žáků ve sportovních soutěžích škol – atletika, orientační běhy, florbal, futsal, vybíjená,
 • pořádání obvodních kol ZŠ ve šplhu,
 • výuka základů bruslení pro žáky brněnských ZŠ ,
 • kroužky bruslení pro žáky ZŠ Úvoz a pořádání karnevalů na ledě,
 • absolvování letních sportovních soustředění (kola, voda) a lyžařských výcvikových kurzů,
 • konání škol v přírodě pro žáky 1. stupně ZŠ Úvoz,
 • besedy žáků sportovních tříd se slavnými odchovanci naší školy,
 • pořádání tradičních lehkoatletických závodů pro žáky 1. i 2. stupně školy,
 • ve škole působí školní psycholog, který poskytuje péči žákům, jejich rodičům i zaměstnancům školy.

Skupinová výuka nadaných

 • Pořádání Diagnostických dnů pro testování IQ nadaných dětí ve spolupráci s Dětskou Mensou,
 • prezentace deskových her a volnočasových aktivit pro nadané děti,
 • tvorba metodických a doplňkových materiálů pro výuku nadaných,
 • ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou prezentace a přednášky o skupinové výuce nadaných (jediná škola v Brně s touto zkušeností),
 • konzultace, dotazníková šetření a zkušenosti ze skupinové výuky nadaných pro studenty pedagogické fakulty MU.

Škola pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pod vedením speciálních pedagogů a logopeda.

V nabídce povinně volitelných předmětů pro žáky jsou finanční gramotnost, etická výchova, volba povolání, informatika, sportovní hry – lední hokej. Z nepovinných předmětů výuka římsko-katolického náboženství.

Na žáky jsou kladeny přiměřené nároky, nadaní žáci jsou zapojováni do vědomostních soutěží a olympiád, ve kterých dosahují výborných výsledků i na celostátní úrovni. Dobré jsou rovněž podmínky pro realizaci nadstandardních částí vzdělávací činnosti, především pro rozvoj sportovně talentovaných dětí, kterým může být individuálně upraven rozvrh vyučovacích hodin za účelem reprezentace.
Škola velmi úzce spolupracuje s hokejovým klubem HCM Warriors Brno.

Kroužky vedené interními lektory

Modelování, Vaření, Sportík, Logopedie, Bruslení, Angličtinka, Logik, Gymnastika.

Kroužky vedené externími lektory

Judo, Basket, Vědátoři, Tuláček, Streetdance, Programáček, Věda nás baví, Šachy, Programátor, Malý Kutil, Florbal, Taneční s Rytmixem, Přírodověděc, Lovci podnikavých duchů, Legorobotika, Výtvarka kolem světa, Aerobic.

webové stránky: www.zsuvoz.cz
e-mail: skola@zsuvoz.cz

Důležité odkazy