ZŠ náměstí Míru 3

ZŠ náměstí Míru 3 je menší škola rodinného typu v krásném a klidném prostředí Masarykovy čtvrti. Jako taková poskytuje individuální přístup, který je ve větších školách obtížný. Naši žáci jsou vzděláváni podle ŠVP „Škola na míru“. Jsme zapojeni do různých evropských projektů, například „Ovoce a mléko do škol“, „Šablony pro ZŠ II“, „Participativní rozpočtování na školách“ nebo „Projekt města Brna – doučování“.

Vybavenost školy

Máme krásně vybavenou keramickou dílnu a rekonstruovanou přírodovědnou odbornou učebnu. Výuka probíhá i na interaktivních tabulích. Žáci mají k dispozici školní knihovnu a počítačovou učebnu. Kolem školy je zahrada, ve které na jaře a začátkem léta také probíhá výuka v zahradním altánu.

Prvňáčci

Pro prvňáčky máme šikovné učitele, kteří zajišťují hravou formou bezproblémový přestup ze školky do první třídy. Prvňáčci mají upravený režim, podle únavy a možností paní učitelka dělá přestávku nebo střídá činnosti. V prvních měsících neznámkujeme, žáčci dostávají za svou práci razítka. 

Výchovné poradenství

Na naší škole samozřejmě také pracujeme s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytujeme jim podpůrná opatření jako pedagogickou intervenci či přítomnost asistenta ve třídě. Radíme také žákům v oblasti kariérového poradenství.

Metodik prevence

Na pana učitele se rodiče i žáci obracejí se svými problémy. Proto již v samém zárodku jsme schopni zachytit začínající šikanu nebo jiné bezpráví. Při metodických setkáních s dětmi si společně vysvětlují, jak se správně chovat.

Cizí jazyky

Angličtinu vyučujeme již od první třídy, dvě hodiny týdně. Třídy jsou dle potřeby děleny na skupiny. Od třetí třídy máme tři hodiny angličtiny a na druhém stupni pak čtyři hodiny angličtiny týdně. V sedmé třídě si žáci vybírají druhý cizí jazyk. U nás si volí mezi francouzštinou a ruštinou. Tento druhý cizí jazyk pak žáci mají tři hodiny týdně.

Školní družina

Družina je v provozu od 6.30 do 17.00 hodin. Paní vychovatelky zpestřují svou činnost rukodělným, sportovním a dramatickým kroužkem. Za hezkého počasí chodí děti na zahradu nebo na blízkou Kraví horu či do Wilsonova lesa. Školní družina je místo, kde si děti mohou po vyučování odpočinout a pohrát si. Družina pořádá soutěže a zábavné hry pro své členy.

Stravování

Ve škole máme výdejnu, žáci si mohou volit ze dvou druhů jídel. Čipovat mohou žáci i z domu on-line. Nechybí saláty z čerstvé zeleniny, ovoce či mléčné výrobky. S jídlem je většina stravujících se žáků spokojena.

Kroužky

Ve škole nabízíme pro děti obou stupňů kurzy keramiky, kde děti vyrábějí krásné předměty pro své blízké. Dále máme počítačový kroužek pro nejmenší, kde se děti naučí pracovat a kreslit na počítači, zhotovují přáníčka a jiné maličkosti, a divadelní kroužek, který pořádá pravidelná představení. Ve škole také každý rok probíhají různé sportovní i naučné kroužky nabízené různými institucemi.

Sport

Pro první stupeň nabízíme ve spolupráci s Florbalovým klubem kroužek florbalu. Žáci se mohou přihlásit do oddílu moderní gymnastiky nebo atletiky. Každý rok vyjíždějí naši žáci na II. stupni na lyžařský kurz a pro I. stupeň organizujeme zimní školu v přírodě.

Výlety a akce

Podle zájmu organizujeme pro první stupeň školy v přírodě. Každá třída podniká v jarních měsících třídní výlet. Starší žáci pak navštěvují Prahu a seznámí se s událostmi 2. světové války v Osvětimi. Během roku u nás probíhají také různé akce, například Den jazyků, Barevný týden či velikonoční a vánoční dílny a následující Jarmark výrobků. Z výtěžku v minulých letech jsme koupili nové knihy do školní knihovny či zakoupili vstup pro celou školu do Janáčkova divadla.

ZUŠ

V budově naší školy má své sídlo Základní umělecká škola A.R.K. Musik. Vyučují hře na různé hudební nástroje, zpěvu a hudební nauce. Vedou také pěvecký sbor. Je velkou výhodou, že děti mohou také ve své mimoškolní činnosti zůstávat pod jednou střechou.

webové stránky: www.zsmirubrno.cz
e-mail: zsmiru@zsmirubrno.cz

Důležité odkazy